Meest bekende vormen dementie | Armonea Overslaan en naar de inhoud gaan

Meest bekende vormen dementie

Short description

Dementie is een syndroom waarbij de cognitieve functie achteruitgaat. De meest bekende vorm is de ziekte van Alzheimer.

Description

Dementie is een syndroom waarbij de cognitieve functie achteruitgaat. Het gaat om een achteruitgang van het denkproces die groter is dan wat verwacht kan worden bij een normale veroudering. Dementie komt voor in verschillende vormen. De meest bekende zijn de ziekte van Alzheimer, de frontotemporale dementie en het syndroom van Korsakov.

Onze expert op het gebied
Pascale Myncke

0800 93 430

Externe links
Expertise paragraphs
Expertise para title
De ziekte van Alzheimer
Expertise para desc

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van AlzheimerDe meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). Er is een sterk verband tussen het ontwikkelen van de ziekte en ouderdom, maar het komt ook voor bij mensen jonger dan 65 jaar. Bij personen die op jongere leeftijd de ziekte ontwikkelen zouden erfelijke factoren een rol spelen, zeker wanneer de ziekte van Alzheimer al eerder in de familie is voorgekomen.

De ziekte kent een sluipend begin en een voortschrijdende ontwikkeling van geheugenstoornissen, taalstoornissen, en stoornissen op het vlak van praktische vaardigheden, visuele herkenning en functioneren. Ook komen stemmingsstoornissen, verwardheid, wanen en in een late fase hallucinaties voor.

Voorkomen kan je door voldoende bewegen, niet roken, voldoende mentale activiteit, matig alcoholverbruik en vetarme voeding, rijk aan omega-3 vetzuren. De ziekte wordt bevorderd door diabetes, obesitas (extreem overgewicht) en roken.

Expertise para title
Frontotemporale dementie
Expertise para desc

Naast de ziekte van Alzheimer is ook frontotemporale dementie een heel vaak voorkomende vorm van dementie. In deze vorm vind je vooral gedragsveranderingen en stoornissen in de taal, eerder dan geheugenstoornissen. Eerste signalen worden vaak tussen het 40ste  en 60ste  levensjaar opgemerkt.

Problemen met taal en spraak zijn merkbaar waarbij woorden moeilijk gevonden worden en antwoorden korter worden. Andere symptomen zijn een gebrek aan ziekte-inzicht, het achteruitgaan van het functioneren in het huishouden, werk en sociale contacten, ontremming in gedrag en communicatie, een onverschilligheid wat betreft emoties, het verliezen van initiatief, apathie (lusteloosheid en onverschilligheid), obsessief-compulsief gedrag (dwanghandelingen en -gedachten) en stereotiepe motorische handelingen en impulsiviteit. Vaak wordt hierdoor de ziekte lang miskend en geduid als een psychiatrische problematiek.

Er bestaan drie vormen van frontotemporale dementie: de semantische dementie, de frontale variant en de gedragsvariant.

Expertise para title
Het syndroom van Korsakov
Expertise para desc

Deze vorm van dementie wordt mee veroorzaakt door een overmatig alcoholgebruik. De toxiciteit van alcohol, de elektrolytenschommelingen en tekort aan vooral vitamine B1 spelen hierbij een rol. Een inname van meer dan 21 glazen per week zou een risicofactor zijn bij de ontwikkeling van deze cognitieve stoornis. Ook andere indirecte factoren zoals een schedeltrauma, ondervoeding, leveraandoening en hypoglycaemie (laag bloedsuikergehalte) kunnen meespelen in het ontstaan van dit syndroom.
Het syndroom van Korsakov begint sluipend. Vaak treedt er een ernstige geheugenstoornis op in de herinneringen en in het aanleren van nieuwe informatie. Herinneringen uit het recente verleden worden vergeten (anterograde amnesie). Informatie uit het verre verleden blijven goed bewaard. Het onmiddellijke geheugen functioneert vaak normaal. De resident heeft moeilijkheden met oriëntatie in tijd en ruimte, wat kan resulteren in verdwalen. Verder komen passiviteit en prikkelbaarheid voor. Er zijn verschillen in ernst waarmee de symptomen zich manifesteren, alsook in de soort symptomen. De helft van de gevallen van het syndroom ontstaat na het ontwikkelen van het acute syndroom van Wernicke.