Verantwoord ondernemen | Armonea Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het bewust zijn  van onze rol binnen de maatschappij, zorgt er ook voor dat er ruimte gemaakt wordt voor initiatieven die deze rol ondersteunen, zowel op nationaal als op lokaal niveau.

Corporate Governance

Zoals vele grote bedrijven, heeft Armonea vastgelegd hoe de belangrijkste aspecten in het beheer van onze groep aangepakt worden. Deze zijn:

charter_van_deugdelijk_bestuur_en_gedragscode_nl.pdf
• ethisch committee
• klachtenprocedure
• whistle blower procedure

Op nationaal niveau:

Ons hoofdkantoor

015 74 51 00

info@armonea.be

Stationsstraat 102
2800 Mechelen
Belgium


Zorg dragen voor onze planeet:
Ecologisch wagenpark: 
In 2015 won Armonea de award voor “clean fleet of the year”. Het wagenpark van Armonea is gediversifieerd en omvat o.a. ook elektrische voertuigen die gebruikt worden door de technische diensten. Een belangrijke beslissingsparameter is de CO2 uitstoot van mogelijke nieuwe voertuigen. Dankzij een gebalanceerde aanpak die ecologie en financiële haalbaarheid combineert, zit de gemiddelde uitstoot bij Armonea reeds onder de 110g/km.
Lees verder
Levenskwaliteit en integratie van senioren in de maatschappij
Armonea Experience: 
Reeds 3 jaar werken alle teams binnen Armonea België aan dit kwaliteitsprogramma waarbij de focus ligt op het aanbieden van levenskwaliteit aan onze bewoners & hun geliefden. Dat wil zeggen dat we niet alleen aandacht besteden aan uitstekende zorg en gemoedsrust maar ook aan een omgeving waar bewoners zich thuis kunnen voelen, kunnen genieten van het leven en het contact met vrienden en familie.
Lees verder
Zorg dragen voor onze planeet:
Armonea neemt op bouwkundig vlak reeds verschillende initiatieven, zoals zuinige pelletkachels (Résidence Du Parc / Grez-Doiceau) en zonneboilers (La Pairelle / Dinant), en momenteel zijn er verschillende initiatieven in testfase: de meest in het oog springende is de studie naar het gebruik van waterkrachtkoppeling voor nieuwe voorzieningen. Er werd in alle vestigingen ook een technologie geïnstalleerd om het energieverbruik (water / gas / elektriciteit) te monitoren en te beperken.
Lees verder
Levenskwaliteit en integratie van senioren in de maatschappij
Woonzorgcentra zoals De Hovenier en Salve werken samen met lokale woon- en dagcentra voor mensen met een handicap waarbij ze bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om – onder begeleiding - gebruik te maken van de lokale fitness ruimte.
Lees verder