Frontotemporale dementie: drie varianten | Armonea Overslaan en naar de inhoud gaan

Frontotemporale dementie: drie varianten

Short description

Frontotemporale dementie is een heel vaak voorkomende vorm van dementie. In deze vorm vind je vooral gedragsveranderingen en stoornissen in de taal, eerder dan geheugenstoornissen.

Description

De eerste signalen van frontotemporale dementie worden vaak tussen het 40ste  en 60ste  levensjaar opgemerkt. Er zijn drie varianten.

  1. Semantische dementie of primaire progressieve afasie
  2. De frontale variant
  3. De gedragsvariant – ontremming of apathie
Onze expert op het gebied
Pascale Myncke

0800 93 430

Externe links
Expertise paragraphs
Expertise para title
Semantische dementie of primaire progressieve afasie
Expertise para desc

De personen ervaren moeilijkheden in het zich uitdrukken. Ze verliezen het vermogen dingen te benoemen en woorden te begrijpen. Ze kunnen eventueel mensen moeilijker herkennen, de betekenis van voorwerpen en niet verbale geluiden, smaken en geuren gaan verloren.
De spraak blijft meestal vloeiend, maar niet accuraat.

De gedragsaspecten bestaan uit een verlies van empathie en een egocentrische opstelling. Deze betekenen een enorme belasting voor de omgeving. Deze residenten vertonen een rigide (star) en stereotiepe (steeds op dezelfde wijze) manier van gedragingen waarbij ze bijvoorbeeld bepaalde activiteiten dagelijks op hetzelfde moment gaan doen.

Expertise para title
Frontale variant
Expertise para desc

Er komen problemen binnen het controleren van impulsen (plotselinge gedachte) en het aanpassen van het gedrag aan sociale situaties. In gezelschap wordt vaak ongepast, onfatsoenlijk gereageerd, wat kan aanzien worden als een slecht karakter of een persoonlijkheidsstoornis. Verder kan dit gedrag evolueren naar extreme ontremming, egocentrisme en verwaarlozing van de zelfzorg. De persoon zoekt veelal de oorzaak van de moeilijkheden, die dit gedrag veroorzaakt, bij anderen. Dit kan leiden tot relationele moeilijkheden. In het begin van de ziekte kadert men dit vaak als karakteriële stoornissen, burn-out (uitgeblust en emotioneel uitgeput) en depressie. Vaak treden de symptomen op tussen de 40 en 60 jaar.
 

Expertise para title
Gedragsvariant – ontremming of apathie
Expertise para desc

Er is een evoluerende apathie (lusteloos en onverschillig), een achteruitgang van het gedrag in het algemeen. Er is een verminderde gedachtengang, minder intense gevoelens, en een minder open gedrag. De impulscontrole gaat verloren met ontremming en desinhibitie (groter effect van impulsen) tot gevolg. Elk object waarnaar men verlangt, dient onmiddellijk verkregen en elk idee onmiddellijk gerealiseerd te worden. De omgeving speelt hier een belangrijke rol in het vermijden en controleren, zoals het vermijden van prikkels die tot agitatie (opwinding) kunnen leiden, het controleren van omgevingsfactoren die in dit gedrag kunnen resulteren.