Overslaan en naar de inhoud gaan

Overzicht genomen maatregelen voor alle vestigingen van Armonea,

Beste bezoeker,

Op deze pagina kan u een chronologisch overzicht terugvinden van alle informatie & genomen maatregelen in verband met het coronavirus (COVID-19).

Vrijdag 27 maart: Armonea zet volop in op communicatie tussen residenten en familie

In tijden van noodgedwongen afzondering is het – zeker voor de oudere bevolking in woonzorgcentra en andere vormen van begeleid wonen – niet eenvoudig om hun families en vrienden nog met de nodige regelmaat te horen of te zien. Armonea wil daar verandering in brengen en zet alle zeilen bij om contactloze vormen van communicatie mogelijk te maken. Zo bestelde de seniorenorganisatie versneld 300 bijkomende tablets die in haar 84 vestigingen worden ingeschakeld om videogesprekken tussen residenten en hun naasten te faciliteren. Ook de interne applicatie “MyArmonea” wordt non-stop gebruikt om interactie mogelijk te maken.

Tablets voor alle vestigingen                                Tablet

Als organisatie beseffen we dat het niet altijd evident is om communicatielijnen tot stand te brengen: enerzijds zijn de dagen van ons zorgpersoneel al bijzonder goed gevuld, anderzijds beschikken lokale medewerkers niet altijd over de technische middelen (laptops, tablets, smartphones,…) om die communicatie op een efficiënte wijze tot stand te brengen”, vertelt Country Supporting Officer (CSO) Frank Verschueren. “Door de toelevering van gemiddeld 1 bijkomend tablet per 30 residenten in onze faciliteiten, werkt Armonea alvast de technische hinderpalen weg.”

De aangeleverde tablets zijn uitgerust met verschillende applicaties:

  • Drie standaardopties voor videochat: Facebook (Messenger), Skype en een shortcut naar de website van “Safemeeting” (Allocloud)
  • De huiseigen communicatieapp MyArmonea
  • De standaard internetbrowser + Google Chrome

De nieuwe tablets zijn dus louter bestemd als bijkomende communicatiemiddelen en kunnen in een later stadium geherprogrammeerd worden voor gebruik bij de zorgverstrekking. 

Ook MyArmonea laat familie contact houden met bewoners

Sinds eind 2019 beschikt Armonea ook over haar eigen applicatie “MyArmonea”, een sociaal platform dat exclusief toegankelijk is voor familieleden en vrienden van haar bewoners om hen op digitale manier in contact te houden met hun naasten. Ook hierop zet de organisatie nu volop in.

Het principe is heel eenvoudig: alle bewoners van de woonzorgcentra, assistentiewoningen en residenties van Armonea ontvangen aan de start van hun verblijf een unieke code, die ze aan hun bezoekers kunnen geven om in te loggen op de applicatie. Hiermee wordt de privacy van de residenten gevrijwaard, terwijl het de aanwezige medewerkers toch in staat stelt om gebruikers van de toepassing op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de vestiging waar hun naaste verblijft. Bovendien kunnen vrienden en familie ook zelf boodschappen sturen, die dan door lokale medewerkers als postkaart worden uitgeprint en aan de bewoners bezorgd. Het is een uitstekend kanaal om vereenzaming uit de weg te gaan. Bovendien is de applicatie beschikbaar voor vaste computers én als mobiele app.

Familieleden van residenten die nog geen gebruik maken van deze applicatie kunnen contact opnemen met hun lokale aanspreekpunt om een unieke inlogcode verkrijgen.

Armonea Experience

Nu het coronavirus wild om zich heen aan het grijpen is en ons land steeds meer in de ban geraakt van de ziekte, gaat Armonea in haar vestigingen steeds intensiever aan de slag met MyArmonea en andere contactloze manieren van communicatie. Bovenstaande acties sluiten naadloos aan bij de vierde pijler (contact houden) van het kwaliteitsprogramma “Armonea Experience”, waarmee Armonea in al haar vestigingen te allen tijde een uitmuntende zorg- en dienstverlening nastreeft.

Voor ons komt de veiligheid en gezondheid van onze bewoners en medewerkers steeds op de eerste plaats”, benadrukt Armonea CEO Filip Weyers. “Daarom gelden er in al onze woonzorgcentra, assistentiewoningen en residenties ook strenge voorzorgsmaatregelen. Maar tegelijk zetten we intensief in op activiteiten om vereenzaming van onze bewoners tegen te gaan. En we maken gebruik van alle middelen die we ter beschikking hebben om de activiteiten met onze bewoners in beeld te brengen en de band tussen families te behouden. En dat alles tot de dreiging is gaan liggen.

Dinsdag 17 maart: Eetmomenten bewoners & groepsactiviteiten

Gezien de snelle verspreiding van het virus zijn we genoodzaakt om bijkomende stappen te ondernemen. In al onze voorzieningen (woonzorgcentra, assistentiewoningen & residenties) gaan alle eetkamers & restaurants dicht. Voor residenten bij wie een nauwe opvolging en ondersteuning nodig is tijdens de maaltijdmomenten (onder andere residenten met dementie) zorgen we nog steeds voor de nodige ondersteuning op maat.

Verder stoppen we tijdelijk ook alle gemeenschappelijke activiteiten.

Met deze maatregelen blijven we enerzijds inzetten op het buitenhouden van het virus, anderzijds willen we vermijden dat het virus zich snel zou verspreiden bij een eventuele besmetting.

Via onze applicatie ‘MyArmonea’ blijft u op de hoogte van de gebeurtenissen in de voorziening van uw familielid. Indien u nog geen connectie heeft, kan u hiervoor een code aanvragen via uw contactpersoon van de voorziening waarin uw familielid verblijft.

Onze teams zijn er om uw familielid in deze moeilijke tijden de nodige fysieke en mentale ondersteuning te bieden.

We zijn ons ervan bewust dat dit geen aangename maatregelen zijn, maar trachten hiermee enkel de veiligheid en gezondheid van onze bewoners en onze medewerkers voorop te stellen. Samen met u hopen we dat deze situatie snel voorbij is.

Donderdag 12 maart: tijdelijke sluiting

Wij vragen u met aandrang om elk bezoek aan onze vestiging tot nader bericht uit te stellen. In geval van medische of andere urgenties kan u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen

Bewoners die terugkomen van een  dringende medische consultatie (raadpleging arts, dialyse, … ) zullen gedurende 14 dagen preventief in observatie op de kamer geplaatst worden.

Alle medewerkers die in nauw contact komen (-1,5 m) met de bewoners zullen uit voorzorg steeds een mondmasker dragen. Indien externe bezoekers om een dringende reden en na afspraak alsnog de site betreden, dienen ook zij een mondmasker te dragen.

Vrijdag 6 maart: preventief actieplan voor alle 84 vestigingen

Gezien de huidige wereldwijde verspreiding van het coronavirus en de kwetsbaarheid van de bevolkingsgroep waarvoor wij instaan, neemt Armonea heel wat maatregelen om het besmettingsgevaar tegen te gaan.

Het coronavirus wordt overgedragen door direct contact met druppels uit de luchtwegen van besmette personen, maar ook door contact met voorwerpen waarop het virus is overgedragen. COVID-19 kan tot enkele uren overleven op voorwerpen en oppervlakken, maar eenvoudige ontsmettingsmiddelen kunnen het virus doden. In al onze voorzieningen zien we dan ook nauw toe op de reiniging van veelgebruikte oppervlakken (deurklinken, liftknoppen, …).

Handhygiëne, hoest- en nieshygiëne zijn ook uiterst belangrijk. Aan de ingang van elk van onze residenties vragen we bezoekers om gebruik te maken van handalcohol om uw handen te ontsmetten.

Om een concreet overzicht te hebben van het aantal externe personen in onze residenties is er besloten om slechts één in- en uitgang te gebruiken. Bij binnenkomst vragen we u om enkele gegevens in het bezoekersregister te noteren & uw handen te ontsmetten.

We stellen externe evenementen of uitstappen alsook interne activiteiten met veel bezoekers van buitenaf momenteel uit om het risico op besmetting van onze bewoners, medewerkers en bezoekers zo veel mogelijk te vermijden.

Tot slot leggen we ook een uitgebreide stock aan van onder andere beschermingsmaterialen en ontsmettingsmiddelen..

Graag benadrukken we nogmaals dat er momenteel geen enkele besmetting plaatsvond in onze vestigingen. Via bovenstaande maatregelen hopen we dat ook zo te behouden.

Daarnaast blijven we de situatie ook op de voet volgen en houden we alle betrokkenen op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Waar nodig kunnen bijkomende beschermingsmaatregelen worden getroffen.

 

Informatie corona