Overslaan en naar de inhoud gaan

Overzicht genomen maatregelen voor alle vestigingen van Armonea,

Beste bezoeker,

Op deze pagina kan u een chronologisch overzicht terugvinden van alle informatie & genomen maatregelen in verband met het coronavirus (COVID-19).

Vrijdag 8 mei: voorbereiding bezoekregeling voorzieningen Armonea

Gisteren kondigde de Vlaamse COVID-19 Taskforce aan dat vanaf 18 mei bezoek in de woonzorgcentra in ons land opnieuw mogelijk is onder strikte voorwaarden. De ‘vier bezoekers’-regel die vanaf zondag 10 mei voor de rest van de bevolking zal gelden, is op dat moment helaas nog niet van toepassing. Wel zal één persoon per bewoner worden toegelaten vanaf ten vroegste 18 mei, op voorwaarde dat aan een aantal vereisten is voldaan.

Armonea bekijkt hoe het op een veilige manier opnieuw extern bezoek in onze woonzorgcentra kan toelaten. Helaas zullen niet al onze voorzieningen op dezelfde dag de deuren (op een kier) kunnen openen.

Alvorens een woonzorgcentrum dat kan doen, moet minstens aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Alle bewoners van de voorziening moeten zijn getest
  • Alleen op die manier hebben we een concreet overzicht van het aantal besmettingen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen
  • Waar de residenten nog niet getest zijn, streven we ernaar om dit alsnog op korte termijn te laten uitvoeren.
 • We werken aan oplossingen op maat van elke voorziening  waarbij we inzetten op een huiselijke, gezellige maar ook veilige ontmoetingsplek, zonder fysiek contact. Die plek moet volledig klaar zijn alvorens bezoek kan langskomen.

Praktisch:

 • Er zal maximaal 1 bezoeker per resident worden toegelaten.
 • Een bezoek zal maximaal 30 minuten duren. Op die manier hebben alle residenten de kans om bezoek te ontvangen.
 • De resident moet akkoord gaan met het bezoek.
 • Elk bezoek moet op afspraak gebeuren. We vragen u echter om nog niet onmiddellijk te bellen om een afspraak te maken. We communiceren spoedig over de manier waarop we dit organiseren.

Omwille van veiligheidsredenen zal er nog geen bezoek mogelijk zijn in de COVID-19-afdeling of bij residenten in kamerisolatie. Kinderen jonger dan 12 jaar en bezoekers die in een periode van 14 dagen voorafgaand aan de bezoekdatum nog COVID-19-symptomen hebben vertoond, zullen niet worden toegelaten. Via deze website kan u een zelftest uitvoeren: https://huis.vub.ac.be/corona/.

Uiteraard zal het aantal bezoeken in de beginfase beperkt blijven. Zo zullen (video)telefonie en/of raambezoeken nog tot de mogelijkheden blijven behoren.

Voor onze residenties en vrijstaande assistentiewoningen wordt een aangepaste regeling uitgewerkt, waarover we zo snel mogelijk informeren. Deze beslissing is echter nog niet genomen door de Vlaamse COVID-19 Taskforce.

We danken u alvast voor uw geduld en het naleven van de richtlijnen van zodra bezoek terug mogelijk is.

We houden u verder op de hoogte via onze website, onze sociale media en MyArmonea.

Woensdag 15 april: Geen bezoek toegelaten in woonzorgcentra Armonea tot nader order

In tegenstelling tot wat op woendag 15 april  is aangekondigd door de federale overheid, zullen de woonzorgcentra van Armonea gesloten blijven voor externe bezoekers. De beslissing die de Nationale Veiligheidsraad  meedeelde, is genomen zonder overleg met de sector, wat ons ten zeerste verbaast. Zorgnet Icuro riep als eerste op om de richtlijn betreffende het opnieuw toelaten van bezoek door woonzorgcentra niet op te volgen en noemt deze “totaal onverantwoord”. Koepelorganisatie Vlozo gaf in een persbericht aan “uiterst verbaasd te zijn over de beslissing”. Ook Femarbel noemt de communicatie “voorbarig en onverantwoord”. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke tot slot vraagt inmiddels uitstel van de beslissing om een degelijke voorbereiding toe te laten. We verwachten nog meer gelijkaardige reacties van sectorgenoten.

Als Armonea kunnen en willen we de richtlijn niet volgen omdat we ervan overtuigd zijn dat deze tot totale chaos zal leiden. Met de uiterst strikte voorzorgsmaatregelen en de bijkomende zorg die we nu al dag na dag aan onze bewoners bieden, hebben we geen capaciteit over om ook nog eens een bezoeker per bewoner te begeleiden en erover te waken dat ook zij de maatregelen in acht nemen. Verder dreigt deze plotse maatregel van de federale regering het aantal COVID-19-besmettingen verder in de hand te werken. Bezoek kan immers het virus binnenbrengen in woonzorgcentra waar geen of weinig COVID-19 bestaat, aangezien het onmogelijk te controleren valt of een bezoeker gedurende 14 dagen al dan niet ziektesymptomen heeft gehad. Onder deze omstandigheden is het voor ons onmogelijk om de veiligheid in onze voorzieningen te blijven garanderen.

Armonea heeft ruim 40 jaar ervaring in zorg en dienstverlening aan senioren, dus we begrijpen wat belangrijk is voor onze bewoners en hun families. Dat is in de eerste plaats gemoedsrust onder de vorm van uitstekende zorg op maat. Maar nog zoveel andere zaken bepalen hoe goed onze bewoners zich bij ons voelen.

Elk van onze huizen is in normale omstandigheden dan ook een open huis waar iedereen is altijd welkom is. Op dit moment betekent het dat we zoveel mogelijk alternatieve (analoge en digitale) communicatiemiddelen inschakelen. Naast contact houden is ook uitstekende zorg een van onze pijlers. Tijdens deze pandemie moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om zowel onze bewoners & hun familieleden, alsook onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Genieten is onze derde pijler, en we willen dat onze bewoners dit nog lang kunnen blijven doen in onze voorzieningen. Zodat zij zich nog lang thuis kunnen blijven voelen bij Armonea.

Om al deze redenen blijven de deuren van onze voorzieningen nog steeds gesloten voor extern bezoek.

Uiteraard staan we ervoor open om met de overheid in discussie te gaan om op een verstandige, veilige en goed uitgewerkte manier, volgens een duidelijk protocol, in de toekomst bezoek te hervatten. Maar dat kan niet door de maatregel als donderslag bij heldere hemel aan te kondigen. 

We zijn ons ervan bewust dat dit geen aangename maatregel is, maar trachten hiermee enkel de veiligheid en gezondheid van onze bewoners en onze medewerkers voorop te stellen.

Vrijdag 27 maart: Armonea zet volop in op communicatie tussen residenten en familie

In tijden van noodgedwongen afzondering is het – zeker voor de oudere bevolking in woonzorgcentra en andere vormen van begeleid wonen – niet eenvoudig om hun families en vrienden nog met de nodige regelmaat te horen of te zien. Armonea wil daar verandering in brengen en zet alle zeilen bij om contactloze vormen van communicatie mogelijk te maken. Zo bestelde de seniorenorganisatie versneld 300 bijkomende tablets die in haar 84 vestigingen worden ingeschakeld om videogesprekken tussen residenten en hun naasten te faciliteren. Ook de interne applicatie “MyArmonea” wordt non-stop gebruikt om interactie mogelijk te maken.

Tablets voor alle vestigingen                                Tablet

Als organisatie beseffen we dat het niet altijd evident is om communicatielijnen tot stand te brengen: enerzijds zijn de dagen van ons zorgpersoneel al bijzonder goed gevuld, anderzijds beschikken lokale medewerkers niet altijd over de technische middelen (laptops, tablets, smartphones,…) om die communicatie op een efficiënte wijze tot stand te brengen”, vertelt Country Supporting Officer (CSO) Frank Verschueren. “Door de toelevering van gemiddeld 1 bijkomend tablet per 30 residenten in onze faciliteiten, werkt Armonea alvast de technische hinderpalen weg.”

De aangeleverde tablets zijn uitgerust met verschillende applicaties:

 • Drie standaardopties voor videochat: Facebook (Messenger), Skype en een shortcut naar de website van “Safemeeting” (Allocloud)
 • De huiseigen communicatieapp MyArmonea
 • De standaard internetbrowser + Google Chrome

De nieuwe tablets zijn dus louter bestemd als bijkomende communicatiemiddelen en kunnen in een later stadium geherprogrammeerd worden voor gebruik bij de zorgverstrekking. 

Ook MyArmonea laat familie contact houden met bewoners

Sinds eind 2019 beschikt Armonea ook over haar eigen applicatie “MyArmonea”, een sociaal platform dat exclusief toegankelijk is voor familieleden en vrienden van haar bewoners om hen op digitale manier in contact te houden met hun naasten. Ook hierop zet de organisatie nu volop in.

Het principe is heel eenvoudig: alle bewoners van de woonzorgcentra, assistentiewoningen en residenties van Armonea ontvangen aan de start van hun verblijf een unieke code, die ze aan hun bezoekers kunnen geven om in te loggen op de applicatie. Hiermee wordt de privacy van de residenten gevrijwaard, terwijl het de aanwezige medewerkers toch in staat stelt om gebruikers van de toepassing op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de vestiging waar hun naaste verblijft. Bovendien kunnen vrienden en familie ook zelf boodschappen sturen, die dan door lokale medewerkers als postkaart worden uitgeprint en aan de bewoners bezorgd. Het is een uitstekend kanaal om vereenzaming uit de weg te gaan. Bovendien is de applicatie beschikbaar voor vaste computers én als mobiele app.

Familieleden van residenten die nog geen gebruik maken van deze applicatie kunnen contact opnemen met hun lokale aanspreekpunt om een unieke inlogcode verkrijgen.

Armonea Experience

Nu het coronavirus wild om zich heen aan het grijpen is en ons land steeds meer in de ban geraakt van de ziekte, gaat Armonea in haar vestigingen steeds intensiever aan de slag met MyArmonea en andere contactloze manieren van communicatie. Bovenstaande acties sluiten naadloos aan bij de vierde pijler (contact houden) van het kwaliteitsprogramma “Armonea Experience”, waarmee Armonea in al haar vestigingen te allen tijde een uitmuntende zorg- en dienstverlening nastreeft.

Voor ons komt de veiligheid en gezondheid van onze bewoners en medewerkers steeds op de eerste plaats”, benadrukt Armonea CEO Filip Weyers. “Daarom gelden er in al onze woonzorgcentra, assistentiewoningen en residenties ook strenge voorzorgsmaatregelen. Maar tegelijk zetten we intensief in op activiteiten om vereenzaming van onze bewoners tegen te gaan. En we maken gebruik van alle middelen die we ter beschikking hebben om de activiteiten met onze bewoners in beeld te brengen en de band tussen families te behouden. En dat alles tot de dreiging is gaan liggen.

Dinsdag 17 maart: Eetmomenten bewoners & groepsactiviteiten

Gezien de snelle verspreiding van het virus zijn we genoodzaakt om bijkomende stappen te ondernemen. In al onze voorzieningen (woonzorgcentra, assistentiewoningen & residenties) gaan alle restaurants dicht. Voor residenten bij wie een nauwe opvolging en ondersteuning nodig is tijdens de maaltijdmomenten (onder andere residenten met dementie) zorgen we nog steeds voor de nodige ondersteuning op maat.

Verder stoppen we tijdelijk ook alle gemeenschappelijke activiteiten.

Via onze applicatie ‘MyArmonea’ blijft u op de hoogte van de gebeurtenissen in de voorziening van uw familielid. Indien u nog geen connectie heeft, kan u hiervoor een code aanvragen via uw contactpersoon van de voorziening waarin uw familielid verblijft.

Onze teams zijn er om uw familielid in deze moeilijke tijden de nodige fysieke en mentale ondersteuning te bieden.

We zijn ons ervan bewust dat dit geen aangename maatregelen zijn, maar trachten hiermee enkel de veiligheid en gezondheid van onze bewoners en onze medewerkers voorop te stellen. Samen met u hopen we dat deze situatie snel voorbij is.

Donderdag 12 maart: tijdelijke sluiting

Wij vragen u met aandrang om elk bezoek aan onze vestiging tot nader bericht uit te stellen. In geval van medische of andere urgenties kan u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen

Bewoners die terugkomen van een  dringende medische consultatie (raadpleging arts, dialyse, … ) zullen gedurende 14 dagen preventief in observatie op de kamer geplaatst worden.

Alle medewerkers die in nauw contact komen (-1,5 m) met de bewoners zullen uit voorzorg steeds een mondmasker dragen. 

Vrijdag 6 maart: preventief actieplan voor alle 84 vestigingen

Gezien de huidige wereldwijde verspreiding van het coronavirus en de kwetsbaarheid van de bevolkingsgroep waarvoor wij instaan, neemt Armonea heel wat maatregelen om het besmettingsgevaar tegen te gaan.

Het coronavirus wordt overgedragen door direct contact met druppels uit de luchtwegen van besmette personen, maar ook door contact met voorwerpen waarop het virus is overgedragen. COVID-19 kan tot enkele uren overleven op voorwerpen en oppervlakken, maar eenvoudige ontsmettingsmiddelen kunnen het virus doden. In al onze voorzieningen zien we dan ook nauw toe op de reiniging van veelgebruikte oppervlakken (deurklinken, liftknoppen, …).

Handhygiëne, hoest- en nieshygiëne zijn ook uiterst belangrijk. 

 

We stellen externe evenementen of uitstappen alsook interne activiteiten met veel bezoekers van buitenaf momenteel uit om het risico op besmetting van onze bewoners, medewerkers en bezoekers zo veel mogelijk te vermijden.

Tot slot leggen we ook een uitgebreide stock aan van onder andere beschermingsmaterialen en ontsmettingsmiddelen..Daarnaast blijven we de situatie ook op de voet volgen en houden we alle betrokkenen op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. 

 

 
Informatie corona