Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe wij onze bewoners, medewerkers & bezoekers te allen tijde blijven beschermen

Hoe wij onze bewoners, medewerkers & bezoekers te allen tijde blijven beschermen

,,Een moeilijke tijd creëert geen helden. Het is tijdens moeilijke tijden dat we de held in ons ontdekken.,,

Samen vechten we nu al enkele maanden tegen het coronavirus, hierdoor zijn er in onze voorzieningen aangepaste maatregelen van toepassing. Sinds midden juli wordt er in ons land een dagelijkse toename van het aantal besmettingen met COVID-19 vastgesteld. Omdat bewoners in de woonzorgcentra hierdoor opnieuw meer gevaar lopen, heeft de Taskforce Zorg van het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin beslist opnieuw verstrengde maatregelen in te voeren. Armonea volgt deze maatregelen en trekt deze ook door in haar voorzieningen in het centrum en zuiden van ons land. 

Bij de toepassing van deze maatregelen houden we steeds onze 4 pijlers in het achterhoofd:

,,Geen stopzetting van bezoek en geen kamerisolatie bij een niet actieve besmetting,,

Rekening houdend met onze ervaringen uit de voorbije maanden en de psychosociale noden van onze residenten, zullen we bezoek niet stopzetten en niet overgaan tot kamerisolatie, tenzij er zich een actieve besmetting zou voordoen in de leefgroepbubbel van een resident. Wél vragen we eenieder die bij ons over de vloer komt om zich strikt aan de nieuwe richtlijnen te houden.

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden vragen we dat er geen fysiek contact  is tussen bewoners en bezoekers, geen handen geven, kussen of knuffelen

Zowel tussen bewoners en bezoekers als tussen bewoners die zich in dezelfde sociale bubbel bevinden, dient steeds een onderlinge afstand van1,5 meter te worden bewaakt.

Bezoek op de kamer wordt opnieuw een uitzondering*, wanneer het niet anders kan. Bij  voorkeur vindt bezoek plaats in open lucht of in een speciaal daartoe voorziene ruimte. U  neemt best contact op met uw voorziening om te weten waar bezoek ter plaatse kan doorgaan. 

,,Cafetaria en externe bezoeken,,

De cafetaria van de voorziening kan nog worden gebruikt* volgens dezelfde regels als de horeca, met bijkomend de verplichting om voortdurend op correcte wijze een mondmasker te dragen en – indien dat niet mogelijk is – het contact tussen de bewoner en bezoeker te laten bufferen door een (plexi)scherm.

Op afspraak en na overleg met de voorziening kunnen bezoekers doorgaans* nog steeds bewoners komen ophalen voor een uitstap, op voorwaarde dat voortdurend een mondmasker wordt gedragen en de afstandsregels worden gerespecteerd. 

* Belangrijke kanttekening:

Armonea monitort voortdurend de lokale situatie in de gemeentes waarin onze voorzieningen zich bevinden, op basis van de website van Sciensano. Wanneer in de buurt van een van onze voorzieningen de waarschuwingsdrempels m.b.t. de evolutie van het coronavirus worden overschreden, zullen lokaal de regels nog verder worden aangescherpt:

- In voorzieningen die gelegen zijn in risicogebieden zal kamerbezoek niet meer mogelijk zijn.
- Cafetariabezoek zal enkel mogelijk zijn voor bewoners op het moment dat er geen bezoekers in onze voorziening aanwezig zijn. Eten en drinken in de voorziening tijdens het bezoek wordt verboden.
- Elke bewoner zal 2 bezoekers tegelijk kunnen ontvangen
- Het verlaten van de voorziening wordt ontraden om besmettingsgevaar te vermijden in een regio waar het coronavirus opnieuw ernstig opflakkert, doch willen we dit recht niet onthouden. Elke bewoner dient hier voor zichzelf het risico af te wegen. Indien de bewoner in deze specifieke voorziening wenst buiten te gaan, dan kan dit gevolgen hebben voor de andere residenten en vragen we daarom om de 14 dagen die volgen na deze uitstap op de kamer te verblijven en niet deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten of maaltijden.

We vragen u als naaste van onze residenten om onze applicatie MyArmonea te volgen om op de hoogte te blijven van de geldende richtlijnen in de voorziening waarin uw familielid verblijft. 

,,Huidige maatregelen blijven van kracht,,

Zoals reeds het geval was, blijft het dragen van een mondmasker en het toepassen van een regelmatige handhygiëne in onze voorzieningen ten allen tijde verplicht. Daarnaast dienen bezoekers zich bij aankomst te registreren en een verklaring op eer te ondertekenen waarin ze aangeven in de voorbije 14 dagen geen symptomen van besmetting met het coronavirus te hebben gehad. Wie de voorbije 2 weken op reis ging naar een rode of oranje zone, krijgt geen toegang tot onze voorzieningen tenzij op voorlegging van 2 negatieve coronatests die met een interval van ten minste 9 dagen zijn afgenomen na terugkeer uit de risicozone. Alle bovenstaande maatregelen gelden zowel voor bezoekers als voor personeel. 

We blijven de actualiteit op de voet volgen en houden u op de hoogte van verdere wijzigingen aan ons beleid. Door ons gezamenlijk aan deze maatregelen te houden, hopen we een nieuwe sluiting van onze voorzieningen te kunnen vermijden. 

Laatste update: maandag 27 juli 2020

Informatie corona