Overslaan en naar de inhoud gaan

23-10-2020 Aangepaste veiligheidsmaatregelen corona

23-10-2020 Aangepaste veiligheidsmaatregelen corona

,,Een moeilijke tijd creëert geen helden. Het is tijdens moeilijke tijden dat we de held in ons ontdekken.,,

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de richtlijnen die de federale overheid heeft aangekondigd op vrijdag 16 oktober en de vertaling daarvan in richtlijnen voor de woonzorgsector door Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaanderen), AVIQ (Wallonië) en IrisCare (Brussel), zijn voortaan volgende regels van kracht in onze "groene" woonzorgcentra (i.e. waar geen bewoners of personeelsleden positief zijn getest op COVID-19). De maatregelen om het coronavirus te bestrijden, worden dagelijks geëvalueerd. Onze sites plegen wekelijks overleg met de lokale overheid om bij te sturen waar nodig. Ook op basis van de situatie in de voorziening zelf (bv. in geval van hoogrisicocontacten of bij algemene testing) passen we de maatregelen aan. 

 • In Vlaanderen zijn de hele komende maand 4 bezoekers per bewoner toegelaten. In Brussel gaat het om 2 bezoekers per bewoner. Via uw site kan u registreren wie deze vaste personen zullen zijn. In Wallonië is er geen bezoek op de kamer toegelaten, elke bewoner heeft 1 vaste bezoeker gedurende minstens 14 dagen.
 • Bewoners van Vlaamse woonzorgcentra kunnen 1 “knuffelcontact” kiezen voor de komende maand. We weten dat dit moeilijk is, maar vragen om zeker extra voorzichtig te zijn en dit tot een minimum te beperken. Nauw contact verhoogt het risico op virusoverdracht immers aanzienlijk. In Brussel en Wallonië staan de richtlijnen vanuit de overheid dit niet toe.
 • Bezoek op de kamer en buiten is in Vlaanderen & Brussel nog steeds ok, op voorwaarde dat de geldende voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd. 
 • In navolging van de richtlijnen met betrekking tot de horeca, mogen wij in onze cafetaria's geen voeding of dranken meer aanbieden aan bezoekers. In sommige van onze voorzieningen kan hier wel nog bezoek plaatsvinden. Om het onze residenten zo aangenaam mogelijk te maken, worden zij in dit geval bediend via "mobiele cafetaria's". In andere sites wordt het gebruik van de cafetaria voorbehouden voor residenten en vragen we bezoekers om zich hier niet te begeven. De site waar uw naaste verblijft zal u hierover informeren.
 • In Brussel zijn gezamenlijke activiteiten van bewoners met bezoekers niet meer toegelaten tot het einde van het jaar.
 • Wat het verlaten van de site betreft, wordt dit in Brussel ten zeerste afgeraden aan alle bewoners. 
 • In onze Vlaamse en Waalse woonzorgcentra is dit afhankelijk van de beslissing van het lokale bestuur: 
  • Het verlaten van de site is "normaal" toegelaten indien hier geen bezwaar over is geformuleerd door de lokale autoriteiten. We vragen wel om uitermate voorzichtig te zijn bij bv. familiebezoeken. Samen eten en drinken verhoogt het risico op virusoverdracht immers aanzienlijk. Ook buiten de site vragen we overigens om steeds een mondmasker te dragen, anderhalve meter afstand van anderen te bewaken en regelmatig uw handen te ontsmetten. 
  • We vragen bewoners om de site alvast 2 weken niet te verlaten indien de lokale autoriteiten inschatten dat de situatie in de gemeente dermate ernstig is dat dat risico dient te worden vermeden. Ook hierover brengt uw lokale contactpersoon u op de hoogte.

Indien zich in een voorziening besmettingen met COVID-19 zouden voordoen (wat we uiteraard absoluut willen vermijden), zullen deze maatregelen verder worden aangescherpt. 

We raden familieleden van onze bewoners aan steeds MyArmonea te raadplegen voor het laatste nieuws uit de voorziening waarin hij of zij verblijft.

Vergeet niet steeds uw mondmasker te dragen, regelmatig uw handen te wassen & ontsmetten en ten allen tijde anderhalve meter afstand te bewaren van anderen. 
 

Update 8-9-2020:

Versoepeling bezoekregeling in COVID-vrije sites

In de voorbije weken bereikten ons via allerlei wegen feedback op de bezoekregeling. Primair volgen we hierbij de richtlijnen die ons door de overheid opgelegd worden. Maar uit een bevraging bij onze bewoners zelf bleek dat velen een versoepeling vroegen van de huidige bezoekregeling, ook al zou dit enig risico met zich meebrengen. 

Wij hebben deze input ter harte genomen en gaan daarom over tot volgende versoepelingen in sites waar de lokale situatie dit toelaat:

 • Elke bewoner wordt gevraagd 4 personen aan te duiden die op bezoek mogen komen. 
 • Bezoek door deze personen is onbeperkt in duur en frequentie, maar wel beperkt tot 2 personen per keer. 
 • De lokale directie van onze woonzorgcentra zal zelf aangeven in hoeverre bezoek nog op afspraak dient te verlopen.
 • Bij elk bezoek dient men in elk geval steeds het bezoekersregister in te vullen: dit is nodig om contacttracering mogelijk te maken 
 • Samen eten/drinken in de cafetaria en gedeelde activiteiten zijn opnieuw toegestaan mits de nodige afstand met andere bubbels kan worden bewaard. 
 • Familieleden mogen opnieuw was ophalen en brengen en rechtstreeks geschenken afgeven aan de bewoner
 • Tijdens – en zeker na - elk bezoek op de kamer raden we aan een raam te openen om de kamer te verluchten
 • De site verlaten is steeds mogelijk voor bewoners (we vragen daarbij wel om ook buiten de site steeds een mondmasker te dragen waar dat nodig is, handhygiëne toe te passen en afstand te houden). 
 • Huisdieren zijn opnieuw welkom in de kamer, doch niet in de gemeenschappelijke ruimtes zoals eetkamer, tuin, cafetaria,…
 • We vragen bezoekers én bewoners om fysiek contact tot een minimum te beperken en steeds handhygiëne toe te passen. 
,,Al bovenstaande richtlijnen gelden voor onze woonzorgcentra in Vlaanderen,,

In onze Waalse woonzorgcentra zijn kamerbezoeken ook opnieuw toegestaan. Hier mogen echter slechts de 2 zelfde personen op bezoek komen gedurende de hele maand september. Ook verloopt bezoek er steeds op afspraak en dienen items meegebracht door bezoekers er nog steeds 24u te blijven liggen alvorens te worden overhandigd aan bewoners. 

In Brussel kunnen we voorlopig nog geen versoepelingen doorvoeren omdat de richtlijnen van de lokale overheid dit nog niet toelaten. Daar mag bezoek dus enkel plaatsvinden in daartoe voorziene bezoekersruimtes of – bij voorkeur – buiten. Het is er bewoners toegestaan om de site te verlaten, maar niet met overnachting, en bij terugkeer dient ook hier elke resident zijn maaltijden 7 dagen lang in de kamer te nuttigen.

De laatste maanden zijn zwaar geweest voor residenten, familie en bezoekers, alsook voor medewerkers. We begrijpen dan ook dat er terug meer nood is aan contact en zich thuis voelen in deze moeilijke tijden. Wij vragen aan eenieder die onze woonzorgcentra betreedt, en in het bijzonder onze bezoekers, om ons te helpen die principes te blijven bewaken, door met nog meer aandacht dat ooit tevoren mee te waken over de veiligheid van onze residenten. Leef dus de geldende veiligheidsvoorschriften strikt na:

 • Kom niet op bezoek indien u in de voorbije 14 dagen symptomen van COVID-19 heeft vertoond of indien u binnen die periode terugkeerde uit een rode of oranje reisbestemming 
 • Registreer u bij elk bezoek aan het onthaal en vul de verklaring op eer in
 • Draag een mondneusmasker gedurende uw hele bezoek
 • Bewaar steeds de nodige sociale afstand met personen uit een andere bubbel. Deel bijvoorbeeld geen lift met personen uit een andere bubbel
 • Ontsmet uw handen grondig en regelmatig!
,,Wij hebben u nodig!,,

We hebben uw hulp nodig om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken! Niet enkel voor uw geliefde maar voor al onze residenten. We vragen dan ook om deze maatregelen steeds na te leven zodat we samen het virus kunnen buitenhouden!

Deze maatregelen gelden zo lang de alarmdrempels voor besmettingsgevaar in de regio waarin een woonzorgcentrum zich bevindt niet overschreden worden en er geen uitbraak van COVID-19 in de site plaatsvindt. Is dat toch het geval, zullen wij tijdelijk opnieuw overgaan naar een strikter beleid, zij het mét de nodige aandacht voor ieders psychosociale welzijn. Op dat moment zal bezoek opnieuw op afspraak en in daartoe voorziene bezoekersruimtes verlopen. Tot verplichte kamerobservatie gaan we enkel tijdelijk over indien er onmiddellijk besmettingsgevaar is in de leefgroepbubbel van een bewoner. 

We benadrukken ook dat bezoek steeds mogelijk is in het kader van palliatieve situaties. Dit is cruciaal en behoort tot onze basiswaarden.
 
Indien u vragen of bezorgdheden heeft met betrekking tot deze versoepelingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Laatste update: zaterdag 24 oktober 2020

Informatie corona