Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheidsmaatregelen bij Armonea

Veiligheidsmaatregelen bij Armonea

,,Een moeilijke tijd creëert geen helden. Het is tijdens moeilijke tijden dat we de held in ons ontdekken.,,

 

 

 

 

 

 

 

Van onze bewoners en hun familieleden krijgen wij wel eens de vraag wanneer wij bij Armonea testen op aanwezigheid van het coronavirus en of we dat ook doen ter controle, zonder dat er sprake is van enige besmetting. 

 • Bij onze medewerkers voeren we inderdaad regelmatig en zonder aanleiding COVID-19-tests uit om te vermijden dat zij het virus meebrengen wanneer ze met onze bewoners in aanraking komen. We houden ons hierbij strikt aan de richtlijnen van de overheid. 
 • Onze bewoners willen we deze tests het liefst zoveel mogelijk besparen. Daarom gaan we hen enkel testen wanneer ze symptomen vertonen die op een besmetting zouden kunnen wijzen. We maken daarvoor voornamelijk gebruik van de gekende “PCR-testen”, waarbij een staal uit de neus-keelholte van de bewoner in het labo wordt getest op aanwezigheid van COVID-19. Daarnaast beschikken we sinds kort ook over antigentesten (of “Ag-sneltesten”), die ons binnen de 15 minuten een testresultaat opleveren. Zo kunnen we onmiddellijk de juiste actie ondernemen bij een positief resultaat, maar deze testen durven helaas wel eens een vals negatief resultaat geven. Wanneer een bewoner met ziektesymptomen hierop dus negatief test, gaan we voor de zekerheid toch nog een “gewone” PCR-test uitvoeren. 
 • Stellen we vast dat een medewerker of een bewoner positief is, dan zorgen we er meteen voor dat deze persoon volledig afgescheiden wordt van de andere mensen in onze voorziening en gaan we bijkomende testen uitvoeren bij medewerkers en bewoners die mogelijk in contact zijn gekomen met de besmette persoon. 
 • Bewoners en familieleden/bezoekers van onze voorziening houden we voortdurend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen. 

Update 01/12/2020


Naar aanleiding van de richtlijnen die de federale overheid heeft aangekondigd op vrijdag 16 oktober en de vertaling daarvan in richtlijnen voor de woonzorgsector door Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaanderen), AVIQ (Wallonië) en IrisCare (Brussel), zijn voortaan volgende regels van kracht in onze "groene" woonzorgcentra (i.e. waar geen bewoners of personeelsleden positief zijn getest op COVID-19). De maatregelen om het coronavirus te bestrijden, worden dagelijks geëvalueerd. Onze sites plegen wekelijks overleg met de lokale overheid om bij te sturen waar nodig. Ook op basis van de situatie in de voorziening zelf (bv. in geval van hoogrisicocontacten of bij algemene testing) passen we de maatregelen aan. 

 • In Vlaanderen kan elke bewoner gedurende 2 weken bezoek krijgen van éénzelfde persoon. Deze persoon kan 1x per 2 weken wisselen. Met deze persoon dienen de afstandsmaatregelen te allen tijde strikt gevolgd te worden (1,5m afstand, handhygiëne & geen nauw contact). Daarnaast is er per bewoner één vast ‘knuffelcontact’ toegelaten (een persoon waar je geen afstand van 1,5m moet houden). Deze bezoeker moet ook steeds een chirurgisch mondneusmasker dragen over mond en neus (geen stoffen masker). We vragen hierbij om zeer voorzichtig te zijn en zich bewust te zijn van de risico’s van nauw contact en de mogelijke gevolgen voor onze bewoners. In Brussel gaat het om 2 bezoekers per bewoner. Via uw site kan u registreren wie deze vaste personen zullen zijn. In Wallonië is er geen bezoek op de kamer toegelaten, elke bewoner heeft 1 vaste bezoeker gedurende minstens 14 dagen. In Brussel en Wallonië staan de richtlijnen vanuit de overheid dit niet toe.
 • Bezoek op de kamer en buiten is in Vlaanderen & Brussel nog steeds ok, op voorwaarde dat de geldende voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd. 
 • Residenten mogen het woonzorgcentrum strikt gezien nog verlaten (bv. met een bezoeker). Rekening houdende met de huidige COVID cijfers vragen we echter om dit tot het absolute minimum te beperken (en de voorkeur te geven aan bv. een wandeling i.p.v. (familie)bezoek binnenskamers). De voorzorgsmaatregelen (chirurgisch mondmasker, afstand, regelmatig handhygiëne) moeten echter steeds nageleefd te worden. Bij het tekenen van de verklaring op eer bij het binnenkomen van de voorziening verklaart u als bezoeker dat deze maatregelen steeds nageleefd zullen worden. Bij het niet naleven zien we ons in het kader van het collectief belang van onze andere residenten genoodzaakt om gedurende 7 dagen over te gaan tot kamerobservatie.
 • In navolging van de richtlijnen met betrekking tot de horeca, mogen wij in onze cafetaria's geen voeding of dranken meer aanbieden aan bezoekers. In sommige van onze voorzieningen kan hier wel nog bezoek plaatsvinden. Om het onze residenten zo aangenaam mogelijk te maken, worden zij in dit geval bediend via "mobiele cafetaria's". In andere sites wordt het gebruik van de cafetaria voorbehouden voor residenten en vragen we bezoekers om zich hier niet te begeven. De site waar uw naaste verblijft zal u hierover informeren.
 • In lijn met de federale beslissingen omtrent de contactberoepen kunnen kappers hun activiteiten niet verder zetten. Onze zorgteams zullen echter de haren wassen en kammen. Indien dit medisch noodzakelijk is kan een pedicure nog georganiseerd worden.
 • In Brussel zijn gezamenlijke activiteiten van bewoners met bezoekers niet meer toegelaten tot het einde van het jaar.

Indien zich in een voorziening besmettingen met COVID-19 zouden voordoen (wat we uiteraard absoluut willen vermijden), zullen deze maatregelen verder worden aangescherpt. 

We raden familieleden van onze bewoners aan steeds MyArmonea te raadplegen voor het laatste nieuws uit de voorziening waarin hij of zij verblijft.

Vergeet niet steeds uw mondmasker te dragen, regelmatig uw handen te wassen & ontsmetten en ten allen tijde anderhalve meter afstand te bewaren van anderen. 

,,Al bovenstaande richtlijnen gelden voor onze woonzorgcentra in Vlaanderen,,

In onze Waalse woonzorgcentra zijn kamerbezoeken ook opnieuw toegestaan. Hier mogen echter slechts de 2 zelfde personen op bezoek komen gedurende de hele maand september. Ook verloopt bezoek er steeds op afspraak en dienen items meegebracht door bezoekers er nog steeds 24u te blijven liggen alvorens te worden overhandigd aan bewoners. 

In Brussel kunnen we voorlopig nog geen versoepelingen doorvoeren omdat de richtlijnen van de lokale overheid dit nog niet toelaten. Daar mag bezoek dus enkel plaatsvinden in daartoe voorziene bezoekersruimtes of – bij voorkeur – buiten. Het is er bewoners toegestaan om de site te verlaten, maar niet met overnachting, en bij terugkeer dient ook hier elke resident zijn maaltijden 7 dagen lang in de kamer te nuttigen.

De laatste maanden zijn zwaar geweest voor residenten, familie en bezoekers, alsook voor medewerkers. We begrijpen dan ook dat er terug meer nood is aan contact en zich thuis voelen in deze moeilijke tijden. Wij vragen aan eenieder die onze woonzorgcentra betreedt, en in het bijzonder onze bezoekers, om ons te helpen die principes te blijven bewaken, door met nog meer aandacht dat ooit tevoren mee te waken over de veiligheid van onze residenten. Leef dus de geldende veiligheidsvoorschriften strikt na:

 • Kom niet op bezoek indien u in de voorbije 14 dagen symptomen van COVID-19 heeft vertoond of indien u binnen die periode terugkeerde uit een rode of oranje reisbestemming 
 • Registreer u bij elk bezoek aan het onthaal en vul de verklaring op eer in
 • Draag een mondneusmasker gedurende uw hele bezoek
 • Bewaar steeds de nodige sociale afstand met personen uit een andere bubbel. Deel bijvoorbeeld geen lift met personen uit een andere bubbel
 • Ontsmet uw handen grondig en regelmatig!
,,Wij hebben u nodig!,,

We hebben uw hulp nodig om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken! Niet enkel voor uw geliefde maar voor al onze residenten. We vragen dan ook om deze maatregelen steeds na te leven zodat we samen het virus kunnen buitenhouden!

Deze maatregelen gelden zo lang de alarmdrempels voor besmettingsgevaar in de regio waarin een woonzorgcentrum zich bevindt niet overschreden worden en er geen uitbraak van COVID-19 in de site plaatsvindt. Is dat toch het geval, zullen wij tijdelijk opnieuw overgaan naar een strikter beleid, zij het mét de nodige aandacht voor ieders psychosociale welzijn. Op dat moment zal bezoek opnieuw op afspraak en in daartoe voorziene bezoekersruimtes verlopen. Tot verplichte kamerobservatie gaan we enkel tijdelijk over indien er onmiddellijk besmettingsgevaar is in de leefgroepbubbel van een bewoner. 

We benadrukken ook dat bezoek steeds mogelijk is in het kader van palliatieve situaties. Dit is cruciaal en behoort tot onze basiswaarden.
 
Indien u vragen of bezorgdheden heeft met betrekking tot deze versoepelingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Laatste update: zondag 1 november 2020

Informatie corona