Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze visie op activiteiten

Elke resident die bij Armonea verblijft, krijgt de kans om actief te blijven indien hij dat wenst . Dat betekent dat we samen met u op zoek gaan naar wat u graag bij ons zou doen. We vragen alle residenten ook naar suggesties voor activiteiten. Met elk voorstel wordt rekening gehouden.
 

Benieuwd naar ons aanbod en wat we allemaal organiseren?
Neem dan een kijkje in onze activiteitenkalender.

Expertise para title
Activiteiten in het woonzorgcentrum
Expertise para desc

Bewoners zo actief mogelijk houden bij Armonea

In een woonzorgcentrum gaat het activiteitenaanbod verder dan het organiseren van culturele uitstappen, interessante lezingen, muziekoptredens in huis of gymnastieksessies. We streven er immers naar om elke bewoner zo actief mogelijk ouder te laten worden. Dat betekent dat we rekening houden met wat de persoon (nog) goed kan en zoeken vervolgens een activiteit die bij hem of haar past. Dat gieten we in een persoonlijk zorgleefplan (of een individueel agogisch woonleefplan).

Expertise para title
Woonleeffunctie
Expertise para desc

Het activiteitenaanbod binnen de Armonea woonzorgcentra wordt ook wel de woonleeffunctie of vroeger ook animatie genoemd. Het is een zeer belangrijk onderdeel in ons persoonsgericht en geïntegreerd zorg- en ondersteuningsplan. Het maakt integraal deel uit van ons kwaliteitsbeleid.
De woonleeffunctie wordt verzorgd door een gekwalificeerd team van begeleiders “wonen en leven”. Dit team werd vroeger ook het animatieteam genoemd. Zij zijn de drijvende kracht achter het uitwerken, toepassen en stimuleren van een woonleefklimaat waar elke bewoner zich goed in voelt. De woonleefbegeleiders zorgen ook voor heel wat culturele activiteiten waarop niet alleen bewoners, maar ook familie, naasten en mensen uit de buurt uitgenodigd zijn. Zij voldoen uiteraard aan de kwaliteitsvereisten zoals opgelegd door het Ministerieel Besluit van 9 december 2009. Binnen Armonea besteden we ook veel aandacht aan een specifiek vormingsaanbod voor onze medewerkers rond woonleefactiviteiten. Bovendien werken ze nauw samen met de lokale vrijwilligerswerking en kunnen zij voor vrijwilligers steeds een beroep doen op ons partnerschap met “Volunteers for Seniors vzw”.

Expertise para title
Activiteiten in de assistentiewoning en de Restel residentie
Expertise para desc

Ook in een erkende assistentiewoning of in een Restel residentie krijgt u een rijk aanbod aan activiteiten. In beide woonvormen verblijft u in de privacy van uw eigen appartement. Mocht u dat wensen, dan kunt u steeds vrijblijvend deelnemen aan een culturele uitstap, een interessante lezing of gymnastieksessies die we voor u organiseren. Elke residentie heeft zijn eigen aanbod aan activiteiten. Dat aanbod is volledig afgestemd op de wensen en de behoeften van de residenten die er verblijven. In elke assistentiewoning kunt u naast de ondersteuning van de woonassistent als u dat wenst ook deelnemen aan één van de vele activiteiten die er in het nabijgelegen woonzorgcentrum worden georganiseerd. U bepaalt, u kiest. 

Informatie corona