Uw mening telt!
 

Elke dag streeft het voltallige Armonea-team ernaar om u een zo goed mogelijke zorg- en dienstverlening te bieden. Toch hebt u misschien vragen of opmerkingen over onze manier van werken? Of bent u tevreden over onze dienstverlening? Wenst u een compliment te geven aan onze medewerkers?

U kunt deze met ons delen langs op zes manieren. 

Een compliment voor onze medewerkers?
Bezorg uw complimenten mondeling, per mail of via een kaartje aan onze medewerkers ter plekke.

Opmerkingen via:

 

 

 

 

 

Per mail: ombuds@armonea.be
Telefonisch via onze gratis lijn 0800 93 430.
Per post: Ombudsdienst, Armonea,
Stationsstraat 102-108, 2800 Mechelen
Of via het contactformulier.

Expertise para title
Aanspreekpersonen in de site
Expertise para desc

Hebt u een urgente vraag, opmerking of een klacht? Dan is het eerste dat u kunt doen, het aankaarten bij de betrokken medewerker, de directeur, de head administration, de head care of de head hospitality. Meestal kunnen de meeste opmerkingen zo al opgelost worden.

Expertise para title
Gebruikersraden
Expertise para desc

U kunt ook vragen of opmerkingen aanbrengen op de gebruikersraden voor residenten en familie, waar u regelmatig in vertrouwen kunt praten en advies kunt uitbrengen over alle goede punten, maar ook alle verbeterpunten. Wij houden zo veel mogelijk rekening met deze punten om onze dagelijkse werking te verbeteren en bij te sturen.

Expertise para title
Het meldingsformulier
Expertise para desc

U heeft tevens de mogelijkheid om uw vragen of opmerkingen over te maken via een meldingsformulier. Dit formulier biedt u de keuze om melding te maken van een suggestie, een opmerking of een klacht. U kunt deze formulieren terugvinden aan het onthaal of op eenvoudig verzoek. Ingevulde formulieren bezorgt u aan uw directeur al dan niet via mail of via de interne brievenbus. Indien u moeilijkheden ondervindt om dit formulier in te vullen, vraag dan ondersteuning aan een medewerker.
De ontvangen suggesties en opmerkingen worden zeker in acht genomen, maar worden niet schriftelijk beantwoord. Maakt u op het formulier melding van een klacht, dan volgt onze directie automatisch de geldende procedure. Zo krijgt u een ontvangstbevestiging en na onderzoek een analyse met de mededeling van het antwoord. Hierbij krijgt u tevens de mogelijkheid om uw tevredenheid te uiten over de formuleerde oplossing. Ook het klachten- en suggestieboek is op een centrale plaats beschikbaar.

Expertise para title
De ombudsdienst
Expertise para desc

De ombudsdienst is er voor residenten, hun familieleden, externe dienstverleners of bezoekers en is volledig kosteloos. De werking achter de schermen van een voorziening is zeer complex, met verschillende diensten die samenwerken.  Misschien hebt u via de eerste drie kanalen een vervelende ervaring aangekaart en bent u niet tevreden over de manier waarop er werd gereageerd. Misschien hebt u suggesties die de kwaliteit van onze diensten nog kunnen helpen verbeteren. In deze gevallen kunt u een beroep doen op onze ombudsdienst. Hier krijgt u de kans om uw verhaal te doen. De ombudsdienst behandelt uw zaak steeds vertrouwelijk en neemt in de behandeling een neutrale houding aan. 
De ombudsdienst bemiddelt om tot een snelle oplossing te komen waar u en onze medewerkers zich in kunnen vinden. Enkel indien u dit wenst, wordt er contact opgenomen met de betrokken site of personen.

Info?