Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer bezoek van hun ‘kapoen’ is wat 'Liefste meter en peter' wensen in 2019

- Meeste rusthuisbewoners vieren Kerst en Nieuwjaar in het woonzorgcentrum -

 

Mechelen, 1 januari 2019 | Vandaag lezen traditiegetrouw heel wat kinderen hun nieuwjaarsbrief voor. Maar, 7 op 10 oma’s en opa’s vieren Nieuwjaar niet bij hun familie, maar in het woonzorgcentrum. De kans dat hun mete- en petekinderen vandaag hun nieuwjaarsbrief aan hen voorlezen, is dus erg klein. Bovendien blijkt uit een enquête van Armonea bij haar bewoners dat 30% van haar residenten zelden of nooit bezoek krijgt van zijn of haar kleinkinderen. Nochtans zorgt hun bezoek er voor dat zij zich minder eenzaam voelen. Uit de bevraging blijkt ook dat de helft van de rusthuisbewoners Kerstmis niet bij hun familie, maar in het woonzorgcentrum vierde.

 

Meer dan de helft van de ondervraagde rusthuisbewoners bij Armonea (52%) vierde Kerst in het woonzorgcentrum. Nieuwjaar wordt zelfs door 7 op 10 residenten in het woonzorgcentrum gevierd. Toch voelt ‘slechts’ 7% van de residenten zich sterk of zeer sterk eenzaam. Residenten die vaak bezoek van hun kinderen en kleinkinderen krijgen, voelen zich minder eenzaam in vergelijking met bewoners die weinig of geen bezoek krijgen van hun kinderen en kleinkinderen. Dat blijkt uit een enquête van Armonea bij 430 van haar residenten.

 

Warme en gezellige Kerst in het woonzorgcentrum

Traditioneel is Kerstmis het familiefeest bij uitstek voor de Belg. Naar schatting zo’n 93% van de Belgen viert Kerstmis thuis of bij vrienden en familie. Uit een rondvraag van Armonea bij de bewoners van haar woonzorgcentra blijkt dat de meeste residenten Kerstmis in het woonzorgcentrum vieren (52%). ‘Slechts’ 45% van de residenten viert Kerstmis bij familie en 3% viert dit bij vrienden.

foto van het kerstfeest in wzc Overbeke
Residenten en hun familie vieren samen Kerstmis in wzc Overbeke in Wetteren

 

Om van Kerstmis ook voor hen een warm en gezellig  feest te maken, organiseerden onze woonzorgcentra kerstmarkten en trakteerden we onze residenten op een heerlijk kerstdiner.

En net omdat Kerstmis bij uitstek een familiefeest is, kon ook de familie van onze residenten aanschuiven aan het kerstdiner in het woonzorgcentrum. Want bij Armonea vinden we het  belangrijk dat onze bewoners in contact blijven met hun familie en vrienden”, zegt Chris Cools, CEO van Armonea.

 

Liefste meter

Naar aanleiding van de feestdagen peilde Armonea ook naar het gevoel van eenzaamheid bij haar residenten. Daaruit blijkt dat 7% van de bevraagde residenten zich sterk (5%) tot zeer sterk (2%) eenzaam voelt. Eerder onderzoek uit 2012 in opdracht van de Koning Boudewijnstichting gaf gelijkaardige resultaten:
 

 

Armonea (2018)

Koning Boudewijn-stichting (2012)

niet eenzaam

47%

53%

matige eenzaamheid

46%

38%

sterke eenzaamheid

5%

6%

zeer sterke eenzaamheid

2%

3%

 

Uit het onderzoek van Armonea blijkt ook een verband tussen de mate van eenzaamheid van de resident en de mate van bezoek van hun kinderen en kleinkinderen. Residenten die (bijna) nooit of minder dan 1 maal per maand bezoek krijgen van hun kinderen of kleinkinderen geven aan sterkere gevoelens van eenzaamheid te hebben dan residenten die veel (één of meermaals per week) bezoek van hun kinderen of kleinkinderen krijgen.

Opvallend is dat bijna 1 op 3 residenten weinig  - dit wil zeggen: (bijna) nooit of minder dan 1x per maand -  bezoek krijgt van zijn of haar kleinkinderen. 80% van de residenten krijgt minstens 1x per week bezoek van zijn of haar kinderen, maar 1 op de 12 bewoners krijgt (bijna) nooit of minder dan 1 x per maand bezoek van zijn of haar kinderen.

Andere familieleden komen ongeveer even vaak op bezoek als de kleinkinderen, maar hun bezoek heeft minder invloed op het eenzaamheidsgevoel van de residenten.

nieuwjaarsbrief van Lucas voor zijn meter
Beluister hier de nieuwjaarbrief van Lucas voor zijn meter

 

Informatie corona