Overslaan en naar de inhoud gaan

Armonea stelt proactief preventieplan i.v.m. corona (COVID-19) op voor alle 84 vestigingen

Gezien de huidige wereldwijde verspreiding van het coronavirus en de kwetsbaarheid van de bevolkingsgroep waarvoor wij instaan, neemt Armonea heel wat maatregelen om het besmettingsgevaar tegen te gaan.

Het coronavirus wordt overgedragen door direct contact met druppels uit de luchtwegen van besmette personen, maar ook door contact met voorwerpen waarop het virus is overgedragen. COVID-19 kan tot enkele uren overleven op voorwerpen en oppervlakken, maar eenvoudige ontsmettingsmiddelen kunnen het virus doden. In al onze voorzieningen zien we dan ook nauw toe op de reiniging van veelgebruikte oppervlakken (deurklinken, liftknoppen, …).

Handhygiëne, hoest- en nieshygiëne zijn ook uiterst belangrijk. Aan de ingang van elk van onze residenties vragen we bezoekers om gebruik te maken van handalcohol om uw handen te ontsmetten.

Bekijk de instructies van Agentschap Zorg en Gezondheid:

Handhygiëne

 


Om een concreet overzicht te hebben van het aantal externe personen in onze residenties is er besloten om slechts één in- en uitgang te gebruiken. Bij binnenkomst vragen we u om enkele gegevens in het bezoekersregister te noteren & uw handen te ontsmetten.

enkele ingang

We stellen externe evenementen of uitstappen alsook interne activiteiten met veel bezoekers van buitenaf momenteel uit om het risico op besmetting van onze bewoners, medewerkers en bezoekers zo veel mogelijk te vermijden.

Tot slot leggen we ook een uitgebreide stock aan van onder andere beschermingsmaterialen en ontsmettingsmiddelen..

Graag benadrukken we nogmaals dat er momenteel geen enkele besmetting plaatsvond in onze vestigingen. Via bovenstaande maatregelen hopen we dat ook zo te behouden.

Daarnaast blijven we de situatie ook op de voet volgen en houden we alle betrokkenen op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Waar nodig kunnen bijkomende beschermingsmaatregelen worden getroffen.

Informatie corona