Overslaan en naar de inhoud gaan

CRA gezocht - WZC Woluwe Promenade

Woluwe Promenade, Sint-Stevens-Woluwe

WZC Woluwe Promenade is op zoek naar een CRA.  

Job

In relatie met het medisch korps:

Het organiseren, op geregelde tijdstippen, van zowel individuele als collectieve overlegvergaderingen met de behandelende artsen;

 • De coördinatie en de organisatie van de continuïteit van de medische zorg;
 • De coördinatie van de samenstelling en het bijhouden van de medische dossiers van de behandelende artsen;
 • De coördinatie van medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar opleveren voor de bewoners of het personeel;
 • Het farmaceutische zorgbeleid coördineren in overleg met de behandelende artsen en de apotheker die de geneesmiddelen levert voor de bewoners in het WZC, of, in voorkomend geval, de coördinerende en adviserende apotheker. Dat omvat voor de geneesmiddelen ten minste het opstellen en het gebruik van een geneesmiddelenformularium omvat, alsook het oordeelkundige gebruik van specifieke geneesmiddelenklassen en de alternatieve niet-farmacologische aanpak bij de bewoners van het WZC
...
Lees verder
Profiel

De CRA zal de taken naar best vermogen, kennis en kunnen uitvoeren. In dit verband verklaart en waarborgt de CRA:

 

 • over de nodige kwalificaties, know-how en ervaring te beschikken om de taken conform professionele en hoge kwalitatieve standaarden te kunnen uitvoeren;
 • de taken uit te oefenen met de nodige en vereiste beroepsetiquette en plichtsbesef;
 • de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en voorschriften te kennen en te respecteren;
 • het WZC op de hoogte te houden van de vooruitgang en de stand van de taken;
 • alle redelijke en gerechtvaardigde verzoeken van het WZC met betrekking tot deze taken en deze overeenkomst te respecteren;
 • op een professionele en ethisch verantwoorde manier te zullen samenwerken met andere dienstverleners, behandelende artsen en of personeel van het WZC.
 • Beschikken over het conform artikel 3, 5° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende wij
...
Lees verder
Wij bieden jou

 

 • Contract onbepaalde duur
 • Werkregime : gemiddeld 2u20 minuten per week per 30 bewoners
 • Vergoeding is conform met de wettelijke bepalingen terzake


 • Functie
 • Head care
 • Uurrooster
 • Deeltijds
 • Type contract
 • Contract onbepaalde tijd
 • Arbeidsregime
 • Dag
 • Weekendwerk
 • Geen weekend
 • Referentie
  OPS08006
Informatie corona