Wonen en Leven | Armonea Overslaan en naar de inhoud gaan

Wonen en Leven

Short description

Armonea stelt voor zijn nieuwe project : Wonen en leven. 
wl

Description

Van passief naar actief wonen en leven

De mondige, actieve, sociaal geëngageerde bewoner van vandaag wil zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven behouden. Het is aan ons om hem hierin  te begeleiden en te ondersteunen en hem een comfortabele nieuwe woonleefcontext te bezorgen.
Een essentiële vraag  naar die bewoner toe is : wat zijn Uw wensen en verwachtingen.
Deze emancipatorische grondhouding staat garant voor gerichtheid op de  eigen waarden en verwachtingen van de bewoner zelf.  Via deze weg kunnen  mogelijkheden en competenties van die bewoner ook verder uitgebouwd worden.  Ondanks de soms grote kwetsbaarheid van de oudere blijft deze zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven behouden. Deze aansluiting bij de persoon leidt tot verbondenheid en zinvolheid. 
Empowerment en participatie staan in dit verhaal centraal.
Specifiek binnen de context van betekenisvolle  dagbesteding gaat dit over activiteiten, bezigheden die voor de bewoner een meerwaarde betekenen.  

Expertise paragraphs
Expertise para title
Referentiepersoon Wonen&Leven
Expertise para desc

In onze woonzorgcentra kan u een referentiepersoon W&L vinden.
Deze persoon tekent samen met de Head Care en zijn collega’s van het woonleefteam (het vroegere animatieteam) het groeipad uit naar meer wonen en leven in het WZC.
Het uitgangspunt is de voorkeuren, verwachtingen en wensen van de bewoner in kaart brengen en  vervolgen woonleefdoelen met actieplan te formuleren per bewoner. Deze doelen jaarlijks of bij grote veranderingen evalueren zijn een belangrijk onderdeel hiervan.
De referentiepersoon W&L is het aanspreekpunt voor elke bewoner en zijn vertrouwensperso(n)o(e)n.
 

Expertise para title
Participatie en integratie
Expertise para desc

We vertrekken van inclusie van alle ouderen. Iedereen wordt aangemoedigd en gefaciliteerd om zoveel als mogelijk deel te nemen aan wat de samenleving hen biedt inclusief waar mogelijk, exclusief waar nodig.
Volwaardige participatie vraagt ruimte voor eigen regie  en geeft de oudere een stem in de organisatie en werking van zijn verblijfplaats. Dit bij voorkeur via empowerment.  Dit maakt de persoon volwaardig lid van de maatschappij.
Trimestrieel worden er gebruikersraden georganiseerd,( al of niet in aanwezigheid van de familie) Hierin staat het woord van de bewoner centraal. In 2019 starten we in elk woonzorgcentrum met een Parlement. Dit is het inspraakorgaan bij uitstek die aan vertegenwoordigers van het bewonersteam de mogelijkheid geeft om opmerkingen en verbeteringen te formuleren en via het empowermentprincipe ook duurzame oplossingen te formuleren naar directie en LMT toe.
Het doel van deze vorm van participatie is de inspraak en  het zelfwaardegevoel van de bewoner te vergroten.  Hierdoor kan er ook aan kwaliteitsverbetering en verandering gewerkt worden.