Tevredenheidsenquêtes als bron voor inspraak | Armonea Overslaan en naar de inhoud gaan

Tevredenheidsenquêtes als bron voor inspraak

Short description

De beste ideeën en nuttigste verbetervoorstellen? Die komen van onze bewoners (en hun familie) zélf. Logisch, want u maakt het reilen en zeilen in onze centra elke dag mee. Door elk jaar via anonieme tevredenheidenquêtes te peilen naar onze goede en minder goede punten, kunnen we onze werking stap voor stap verbeteren. En niet alleen zorg van topkwaliteit, maar ook een echte thuis aanbieden.

 

Description

Onze jaarlijkse enquêtes zijn slechts één middel om onze zorgkwaliteit continu te bewaken en te verbeteren. Vier keer per jaar houden we ook gebruikers- en familieraden, in elke voorziening is er een laagdrempelig meldingsformulier, en onze ombudsdienst dient als ultieme bewaker bij moeilijkere kwesties. Maar in de allereerste plaats staan onze zorgverleners klaar voor u. Via deze eenvoudige weg kunnen de meeste vragen of opmerkingen al opgelost worden.

Onze expert op het gebied
Elke Vanhorebeek

0800 93 430

Externe links
Expertise paragraphs
Expertise para title
Volgens de Armonea Experience
Expertise para desc

Onze jaarlijkse enquêtes vinden plaats in al onze voorzieningen laten we invullen door bewoners én hun families. Ze worden opgemaakt volgens de standaarden van ons kwaliteitsprogramma Armonea Experience, en peilen dus verder dan enkel naar de geleverde zorg. Er zijn vier grote luiken: contact (de manier van informeren en communiceren), genieten (maaltijden, bar, activiteiten …), zich thuis voelen (inspraak, omgeving, interieur …) en natuurlijk zorgkwaliteit zelf.

 

 

 

Expertise para title
Vrijblijvend en vertrouwelijk
Expertise para desc

Het spreekt voor zich dat iedereen vrij is om al dan niet de tevredenheidsenquête in te vullen. De ervaring leert dat ongeveer de helft van onze bewoners en hun families input levert. We drukken hen op het hart dat al hun antwoorden volledig anoniem worden behandeld. Ook van minder aangename ervaringen kunnen we immers leren. Een onafhankelijk extern bureau verwerkt vervolgens alle resultaten.

Expertise para title
Werking en methodologie
Expertise para desc

Met de resultaten gaan we onze werking na op twee niveaus: op het vlak van individuele faciliteiten, maar op het overkoepelende niveau van Armonea. Zien we bijvoorbeeld duidelijke patronen over de voorzieningen heen, dan kunnen we daar collectieve lessen uit leren. En dat doen we ook: elk najaar maken we een actieplan op, dat we in alle transparantie met onze bewoners en families delen.

Expertise para title
Wat doen we ermee?
Expertise para desc

Na ettelijke jaren van bevragingen weten we al min of meer waar we al goed in zijn, en waar we nog meer naar moeten streven. Zo wordt de vriendelijkheid en het respect van onze medewerkers erg op prijs gesteld, net als de comfortabele leefomgeving en de kwaliteit van onze zorg. Op zaken zoals inspraak en communicatie scoren we gemiddeld goed zonder meer. Dat drijft ons om aan die thema’s extra aandacht te besteden.