Onze visie op dementie: een persoonsgerichte aanpak | Armonea Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze visie op dementie: een persoonsgerichte aanpak

Short description

Dementie heeft een enorme impact: op de familie, mantelzorgers, zorgmedewerkers, leefomgeving en natuurlijk in eerste plaats op de persoon zelf. En die staat bij Armonea centraal, in al zijn of haar behoeften, capaciteiten, wensen en verlangens. Vanuit de laatste wetenschappelijke bevindingen en onze eigen expertise werken we elke dag om een kwalitatieve dementiezorg aan te bieden in al onze voorzieningen.

Description

Vooralsnog kunnen we dementie niet genezen, maar wel draaglijk en aanvaardbaar maken. Daarvoor stemmen we onze woonzorgcentra en zorgaanpak zoveel mogelijk af op inwoners met dementie. Die persoonsgerichte zorgvisie is de spil van het werk van de Britse professor Tom Kitwood, die bewoners vanuit hun unieke identiteit benaderde. Om een kwaliteitsvolle dementiezorg uit te werken, focust Armonea zich op 4 pijlers.

Onze expert op het gebied
Pascale Myncke

0800 93 430

Externe links
Expertise paragraphs
Expertise para title
De leefomgeving
Expertise para desc

We zetten volop in op een dementievriendelijke omgeving. Door onze woonzorgcentra logisch in te richten, reduceren we de basisgevoelens van angst en onzekerheid. Een aangepaste infrastructuur met het juiste kleurenpalet, een huiselijk herkenbare omgeving en stimulerende beleefplekken zijn slechts enkele voorbeelden. Op die manier kunnen bewoners zich zoveel mogelijk thuis voelen én kan deze plek ook voor de familie een thuis worden. Ook het inrichten van de eigen kamer met persoonlijke materialen draagt bij tot een gevoel van huiselijkheid en herkenbaarheid.

 

Expertise para title
Zinvolle dagbesteding
Expertise para desc

Een persoonsgerichte zorgvisie plaatst aanwezige capaciteiten van bewoners centraal. Hoe meer zij gestimuleerd worden om actief bezig te zijn, hoe groter de kans dat het dementieproces vertraagd wordt. Hierbij is de kennis van de interesses en het levensverhaal van de bewoner heel belangrijk. Daarnaast willen we bewoner zoveel mogelijk betrekken bij kleine huishoudelijke activiteiten, want dit geeft betekenis aan hun dag.

Expertise para title
Competente medewerkers
Expertise para desc

Een persoonsgerichte zorgvisie vraagt dat zorgverleners bepaalde competenties verwerven. Daarom focust Armonea enorm op bijscholing, zodat alle medewerkers de bewoner met de nodige kennis kunnen verzorgen, benaderen en activeren, ….

Expertise para title
Kwaliteitsvolle dementiezorg
Expertise para desc

Naast een persoonsgerichte benadering zetten we ook extra hulpmiddelen in om bewoners met dementie de juiste zorg te geven. Vaak zijn die zintuiglijk van aard, want hierdoor krijgen mensen een groter gevoel van rust en veiligheid. Enkele voorbeelden: het verzwaarde ballendeken, tactiele voelwanden, visuele prikkels via projecties … Verder is ook een aangepaste maaltijdzorg van groot belang. Zo bieden we verschillende texturen aan, zetten we fingerfood in, en passen we ons servies aan om een grotere voedselinname te bevorderen.