Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgaan met dementie

Short description

Dementie heeft doorgaans een grote impact op familieleden, zowel emotioneel als praktisch. Zeker de periodes net voor en na de diagnose kunnen zwaar zijn, aangezien u zich tenslotte verantwoordelijk voelt voor de veiligheid en het welzijn van uw geliefde. De juiste ondersteuning van een gespecialiseerd zorgteam en goede communicatie kunnen echter een grote last van uw schouders halen.

Description

Dat omgaan met een familielid met dementie niet eenvoudig is, bewijzen de cijfers: meer dan 60% van de mantelzorgers (familie en naasten) heeft volgens onderzoek nood aan informatie, advies en professionele ondersteuning. Daarom helpen we u bij Armonea graag verder met al uw vragen over dementie. Naast onze wetenschappelijke focus op het thema, bouwen we ook elke dag expertise en ervaring op. In elk woonzorgcentrum kan een ‘referentiepersoon dementie’ u en uw familie bijstaan met alle vragen rond dementie. Wij bij Armonea vinden een persoonsgerichte aanpak erg belangrijk, lees hier meer over onze visie op dementie.

Onze expert op het gebied
Meer info? Plus d'info?

0800 93 430

Expertise paragraphs
Expertise para title
De eerste stap: dementie herkennen
Expertise para desc

Dementie is een containerbegrip, waarvan Alzheimer slechts één type is. Toch kunt u het syndroom herkennen aan de hand van bepaalde tekenen. Hebt u het gevoel dat er iets niet pluis is, neem dan contact op met uw huisarts.

 

  • Vergeet uw geliefde nieuwe dingen?

  • Gaan dagelijkse activiteiten, zoals normale huishoudelijke taken, moeilijker?

  • Belanden spullen op een verkeerde plaats of raken ze zoek?

  • Heeft uw familielid plotse gedrags-of stemmingswisselingen?

  • Vergist de persoon zich in de tijd of raakt hij de weg kwijt?

  • Is het volgen van een gesprek moeilijk? Vraagt uw geliefde vaak hetzelfde?

  • Heeft uw geliefde moeite met het inschatten van bepaalde situaties?

Naast Alzheimer is frontotemporale dementie een vaak voorkomende vorm, klik hier voor meer informatie over de drie varianten hiervan.

 

Expertise para title
Opname in een woonzorgcentrum of niet?
Expertise para desc

In de fase tijdens en na de diagnose van dementie speelt uw huisarts een centrale rol, als steunfiguur én als bron van informatie. Op die manier krijgt u een duidelijker beeld van het syndroom en kunt u geïnformeerd beslissen of een opname in een woonzorgcentrum al dan niet de beste optie is. Dat zo’n overweging tegenstrijdige gevoelens opwekt – u weet rationeel wat het best is, maar kampt tegelijk met schuldgevoelens – is volkomen normaal. Een zorgteam in een woonzorgcentrum kan u optimaal ondersteunen om de mogelijkheden op een rij te zetten.

Via deze website kan u de dichtstbijzijnde woonzorgcentra terugvinden.

ok

 

Expertise para title
Uw input als basis voor een zorgleefplan
Expertise para desc

Nog vóór de opname is uw input onontbeerlijk om het verhaal (karakter, geschiedenis, behoeftes, gewoontes …) van uw naaste samen te stellen. Dat is, samen met de observaties van dementiespecialisten, de basis voor een individueel zorgleefplan. Dat ondersteunt bewoners om hun leven zoveel mogelijk verder te zetten zoals zij dat gewoon zijn. Ook hier is uw participatie van cruciaal belang: zo zoekt u samen met het zorgteam naar de beste manieren om die doelstellingen in het plan te bereiken. Die afspraken leggen we ook vast op papier, zodat u weet wat te verwachten.

 

Expertise para title
Blijvende begeleiding, focus op overleg
Expertise para desc

Hebt u een familielid met dementie in een woonzorgcentrum, dan blijft u betrokken en (mede)verantwoordelijk. U kent de persoon in kwestie immers als geen ander. Enerzijds kunt u samen met het zorgteam het zorgleefplan van tijd tot tijd bijsturen, anderzijds kan extra overleg (en een nieuw observatiemoment) nodig zijn wanneer de ziekte in een volgend stadium komt. Tot slot is ook de familieraad (vier keer per jaar) een mogelijk kanaal om kritische reflecties of verbetervoorstellen te lanceren.

Neem hier contact met ons voor een rondleiding of voor meer info over ons aanbod.

Expertise para title
En hoe doen we dit bij Armonea? 
Expertise para desc

•    Sinds de lente van 2016 biedt woonzorgcentrum Tillens een aangepaste omgeving aan voor mensen met dementie en oriëntatiemoeilijkheden. We willen hen een aangepaste, beschermde en stimulerende omgeving aanbieden.
•    Voor personen met dementie en oriëntatiemoeilijkheden hebben we fingerfood ontwikkeld in onze woonzorgcentra. Het is de verzamelnaam voor hapjes die men met de hand eet of een aangepaste structuur heeft om slikproblemen te voorkomen. Voor mensen met dementie kan dit een oplossing zijn om zelfstandig te blijven eten, zonder hulp, en zo te genieten van hun maaltijd.
•    We zetten volop in op een dementievriendelijke omgeving. Zo wordt er onder andere gewerkt met fellere kleuren in de gezamenlijke ruimtes en met neutrale kleuren in de eigen kamers. De fellere kleuren stimuleren waar de neutrale kleuren juist rust geven. Daarnaast worden er persoonlijke en herkenbare spullen  als herkenningspunten aan de kamer geplaatst, zo vinden onze residenten snel hun eigen kamer terug. Het gebruik van kleuren komt ook terug in het bestek en het sanitair. Zo is het voor onze residenten met dementie aangenamer om te eten als het bord en de placemat verschillenen in kleur. Ook naar het toilet gaan lukt soms makkelijker met een gekleurde toiletbril. 
Ontdek hier de verschillende Armonea-huizen.

Info?