Overslaan en naar de inhoud gaan

Mantelzorgers : helden van elke dag

Short description

Soms valt er iemand ziek in uw omgeving of heeft er iemand ondersteuning nodig bij de dagdagelijkse taken. Soms wil dit zeggen, een boodschap doen of iemand helpen bij het wassen, het poetsen, het  strijken  of bij  administratieve taken.
Soms zien we het niet aankomen, we helpen gewoon iemand omdat we  die  graag zien. Maar deze verantwoordelijkheid kan zwaar doorwegen en  het is belangrijk om zich goed te informeren over de rechten,  de verplichtingen en de omkadering van deze functie als mantelzorger.
 

Description

Een mantelzorger wordt gedefinieerd door de wet als iemand die hulp en steun biedt (vb van psychologische, sociale of morele aard, enz.) op continue of  regelmatige basis aan een persoon die een grote afhankelijkheid vertoont (geholpen persoon). Hij moet volwassen zijn (of geëmancipeerde minderjarigen) waarbij een vertrouwensrelatie werd opgebouwd of een vertrouwensrelatie of nauwe contacten met de geholpen persoon en rekening houdend met het levensproject van deze laatste.
Zoals het in de wet staat wordt er bedoeld dat de mantelzorger geen professioneel is en geen vrijwilliger is die gratis werkt.
 

Expertise paragraphs
Expertise para title
Niet te verwarren met « formele zorgen ».
Expertise para desc

De professionele zorgen, zoals die worden verstrekt door de verpleging vallen onder een andere categorie: betalende diensten. Als mantelzorger valt u ook niet onder de categorie van vrijwilliger. Als mantelzorger oefent u een symbolische  functie  uit waarbij u  steun geeft aan de persoon.

Expertise para title
Wist u dat?
Expertise para desc

-    Dat er een premie bestaat voor mantelzorgers. Deze wordt u toegekend door de gemeente. Het is belangrijk dat u hier naar informeert.
-    Ook de verzekering van de ziekenfondsen van de mantelzorgers kunnen hier eveneens in tussenkomen.

Expertise para title
Is het optreden als bewindvoerder toegestaan voor mantelzorgers?
Expertise para desc

Het optreden als bewindvoerder over goederen en/of personen is een mogelijkheid die zich opent voor mantelzorgers die zorgen voor een volwassene  en zij zijn dan in de mogelijkheid om de belangen van patrimoniale of niet-patrimoniale aard, geheel of gedeeltelijk te beheren omwille van diens gezondheidstoestand en kunnen beslissingen nemen in zijn plaats. Wie als bewindvoerder wenst op te treden dient dit aan te vragen aan de vrederechter, die dan aanduidt welke beslissingen deze persoon mag nemen in naam van de betrokken persoon. De bewind voering wordt bepaald door het Burgerlijk Wetboek.

Expertise para title
Wat doen Armonea voor de mantelzorgers?
Expertise para desc
 • Dag van de mantelzorgers : 23 juni

  Waarom op 23 juni ? Dit is de langste dag van het jaar, aan het begin van de zomer. Dit weerspiegelt de investering en de liefde die elke mantelzorger toont voor een persoon die hem dierbaar is. Elk jaar worden de mantelzorgers extra in de bloemetjes gezet door Armonea. Wenst u hierover meer te weten, kijk dan naar onze activiteiten in de verschillende woonzorgcentra.
   
 • In ons aanbod bieden wij dagcentra aan, die senioren opvangen, wanneer de mantelzorgers niet aanwezig kunnen zijn. Wenst u hierover meer te weten ? Kijk dan naar onze lijst met onze woonzorgcentra.
   
 • In sommige woonzorgcentra beschikken wij ook over kamers voor mantelzorgers. Verhuist uw naaste en wenst u hem daarbij te vergezellen ? Dat is mogelijk ! Ons huis Tillens is daar een voorbeeld van en heeft kamers voor mantelzorgers die hun dierbare willen gezelschap houden.
   
 • De Zarit-schaal
  Deze schaal is ontwikkeld om de emotionele, fysieke en financiële last te beoordelen van de zorg voor een persoon met een verlies aan autonomie voor een zorgverlener. Aan de rechterkant van dit artikel kunt u een document downloaden met deze beoordeling. (Bron: http://geriatrie-albi.com/zarit.pdf)
Info?