Ethisch Comité | Armonea Overslaan en naar de inhoud gaan

Ethisch Comité

Short description

De missie van Armonea bestaat erin oudere mensen te helpen profiteren van het leven, elk op zijn eigen manier.
We willen onze residenten optimale zorgen en service bieden zodanig dat iedereen zich bij ons thuis voelt. We houden rekening met ieders privé leven en individuele behoeften. Armonea erkent zijn maatschappelijk belang hierin en wil ook in de lokale gemeenschap een prominente rol innemen.

 

Description

Zo onderhouden wij op constante basis onze relaties met lokale scholen en VZW’s.  We vinden het belangrijk om met deze partijen een vertrouwelijke en professionele relatie te kunnen afsluiten.

Onze expert op het gebied
Sonja Sommeryns
Externe links
Expertise paragraphs
Expertise para title
Armonea Gedragscode    
Expertise para desc


De Armonea Gedragscode bevat een aantal basisprincipes om een optimale interactie tussen klanten, aandeelhouders, verantwoordelijken, lokale autoriteiten, medewerkers en werkgevers te bewerkstelligen.   Op die manier creëren we waarde op lange termijn.  De richtlijnen van deze Gedragscode zijn bestemd voor elke persoon die een rol speelt in de organisatie van Armonea en bevatten vooral ethische en reglementaire normen.  In de werking van zijn/haar dagelijkse activiteiten moet elke medewerker van Armonea zich laten leiden door persoonlijke integriteit en goed gevoel.  Bovendien mag geen enkele medewerker van de organisatie de Gedragscode schaden, op welke manier ook.
 

Expertise para title
Wat doen we in geval van problematisch gedrag?
Expertise para desc

We definiëren problematisch gedrag als elke actie die indruist tegen de normen en waarden van Armonea, geformuleerd in de Armonea Gedragscode.  Dit kan bijvoorbeeld verbale of fysieke agressie zijn.  Het is belangrijk om het problematische gedrag goed te beschrijven. Deze analyse dient te gebeuren door de medewerker die lijdt onder dit problematisch gedrag. Enkele parameters die hierbij van belang zijn: gedetailleerde beschrijving van het gedrag, duurtijd en frequentie, omgeving en omstandigheden,…. Indien de beschrijving voldoende gedetailleerd is, zal het Ceras een concreet actieplan definiëren om toekomstig afwijkend gedrag te vermijden.  De verantwoordelijke zal een gesprek aangaan met de belanghebbenden in aanwezigheid van Head Care.  Dit onderhoud bestaat eruit om alle afspraken op papier te zetten en te ondertekenen. 
 

Expertise para title
Que faisons-nous en cas de refus de médicament, de thérapie ou de soins?
Expertise para desc

Wij gaan ervan uit dat onze residenten in staat zijn om zelf beslissingen te nemen over zijn / haar eigen therapie.  We houden er ons bijgevolg aan om aan elk van onze residenten precieze en correcte informatie te verschaffen voor wat betreft de te volgen behandeling zodanig dat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. We hebben tevens een duidelijke procedure die beschrijft wat te doen in het geval onze residenten niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te nemen over hun therapie.
 

Expertise para title
Wat doen we in geval van tekenen van misbruik?
Expertise para desc

De directie is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle residenten, bezoekers en personeelsleden. De zorgverleners en de residenten onderhouden een therapeutische relatie gebaseerd op wederzijdse akkoorden. Onze residenten mogen hiertoe een absolute toewijding verwachten van onze zorgverleners. Een gematigd alchoholgebruik kan bij ons onder de juiste omstandigheden. Wij hebben een procedure ontwikkeld die heel duidelijke richtlijnen definieert  in het kader van excessief alcoholgebruik.