Bewegingsvrijheid op elke leeftijd | Armonea Overslaan en naar de inhoud gaan

Bewegingsvrijheid op elke leeftijd

Short description

Bewegingsvrijheid is een fundamenteel recht voor elke mens, jong en oud. Het vormt dan ook een van de pijlers van onze zorgfilosofie. Onze woonzorgcentra zien af van alle vrijheidsbeperkende maatregelen voor de bewoners. Uitdrukkelijk sinds 2016, maar in de praktijk al jarenlang.

 

Description

Hulpmiddelen om iemands vrijheid te beperken, kunnen zowel lichamelijke als psychische schade berokkenen. Dit is niet de manier waarop Armonea bewoners wenst te beschermen. We willen hun individuele vrijheid vrijwaren, zonder evenwel de veiligheid uit het oog te verliezen.

Onze expert op het gebied
Sonja Sommeryns

0800 93 430

Externe links
Expertise paragraphs
Expertise para title
Wat bedoelen we met vrijheidsbeperking?
Expertise para desc

Om veiligheidsredenen, vooral om te voorkomen dat iemand valt, gebruiken sommige woonzorgcentra gordels in de zetels en een veiligheidshek aan het bed. Of ze doen de deuren op slot. Deze praktijken zijn nochtans niet zonder risico voor het evenwicht en welzijn van de bewoners. We willen ze dus niet toepassen, omdat ze ons niet respectvol lijken.

Expertise para title
Hoe dan de veiligheid garanderen?
Expertise para desc

Het weglaten van een vrijheidsbeperkende maatregel kan een gevoel van onveiligheid of mogelijk zelfs woede of ongerustheid teweegbrengen bij wie dergelijke fixatie gewoon is. Daarom zoeken we andere oplossingen, in nauwe samenwerking met de inwoner, zijn familie en de dokter.

 

Expertise para title
Proces in twee fasen
Expertise para desc

Om bewegingsvrijheid mogelijk te maken en toch de veiligheid van onze bewoners te garanderen, doorlopen we twee fasen: onderzoek en analyse. Onze medewerkers nemen eerst de tijd om de onrust van de bewoner te begrijpen en het valrisico te evalueren. Waar komt de onrust vandaan? Wordt ze veroorzaakt door een lichamelijke nood of door pijn? Of is het een reactie op een omgeving die als bedreigend wordt ervaren? Wat zijn de redenen voor een val? Alle pistes worden onderzocht.

Expertise para title
Welke initiatieven neemt het zorgpersoneel?
Expertise para desc

Na het onderzoek kunnen onze mensen concrete oplossingen voorstellen, op maat van de bewoner, om vallen te voorkomen. Ze kunnen hem of haar bijvoorbeeld naar het toilet begeleiden of relaxatieoefeningen aanbieden. Een andere optie is het gebruik van aangepast materiaal, zoals lage matrassen en bedden, ballendekens en valmatten. Daarnaast nemen onze zorgverleners de tijd om wandel- en evenwichtsoefeningen te begeleiden. Ze passen ook de omgeving aan (tapijt, verlichting, vloer …), net als de kledij van de inwoner (stevige, platte schoenen).

Expertise para title
Vrijheid en veiligheid
Expertise para desc

Er bestaan genoeg praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke documentatie die aantonen hoe we een bewoner kunnen verzorgen zonder zijn vrijheid te beperken. Wanneer de familie en/of dokter voorzorgen willen nemen om het valrisico te verkleinen, zoeken we samen andere oplossingen die hem beschermt en zijn vrijheid vrijwaart. Daarbij bieden we steeds een luisterend oor en beantwoorden we alle vragen.