"Bewegen, da's leven": Naar een woonzorgcentrum zonder vrijheidsbeperkende maatregelen | Armonea Overslaan en naar de inhoud gaan

"Bewegen, da's leven": Naar een woonzorgcentrum zonder vrijheidsbeperkende maatregelen

Short description

Elke bewoner is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Daarom gaan we voortdurend op zoek naar manieren om residenten te laten genieten van leeftijd, op de manier die hen best past.
Eén van onze 4 peilers binnen onze visie op kwaliteitsvolle zorg is ons streven om een woon-zorgcentrum te zijn zonder vrijheidsbeperkende maatrege-len voor de resident.

Description

Zo veel mogelijk vrijheid
Het gebruik van hulpmiddelen die de vrijheid beperken, veroorzaakt zowel lichamelijke als psy-chische schade.
Daarom kiest Armonea ervoor om zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, om de individuele vrijheid van elk van onze residenten maximaal te kunnen garanderen.

Onze expert op het gebied
Sonja Sommeryns
Externe links
Expertise paragraphs
Expertise para title
Wat is vrijheidsbeperking?
Expertise para desc

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden ook wel eens ‘fixatie’ genoemd. Dat is elke mechanische, omgevingsbepalende of fysieke maatregel die tot doel heeft te vermijden dat bepaalde activiteiten uitgevoerd kunnen worden of die het gedrag van de resident controleren.
Concreet kan dit gaan over deuren die op slot gaan, een verpleegdeken, gordels in zetels, veiligheidshek aan het bed…

Expertise para title
Zijn er alternatieven?
Expertise para desc

Er bestaan voldoende pra-tijkvoorbeelden en wetenschappelijke documentatie die toelaten om uitstekende zorg te bieden zonder de vrijheid van de resident te beperken. Wanneer bijvoorbeeld, in het kader van valpreventie, familie en/of de behandeld arts beslissen om extra voorzorgen te nemen, zoeken we samen naar een oplossing die én de veiligheid én de vrijheid van de resident garandeert.

Expertise para title
Hoe gaan we te werk ?
Expertise para desc

Onze medewerkers nemen de tijd om de onrust van de resident te begrijpen of evalueren het valrisico. 
Daarna zoeken onze medewerkers naar oplossingen: de resident regelmatig naar het toilet begeleiden om vallen of onrust te voorkomen; een gepaste oefening aanbieden die de aandacht van de onrust afleidt; materiaal voorstellen zoals een valmat, lage bedden of een ballendeken...
Daarnaast nemen onze medewerkers de tijd om wandel– en evenwichtsoefeningen te doen, en te zorgen voor de gepaste kledij (stevige, platte schoenen) en de aangepaste omgeving (tapijt, vloer, verlichting…). Ook zo vermindert het risico op vallen.

Expertise para title
Zijn er ook nadelen?
Expertise para desc

Het weglaten van een vrijheidsbeperkend middel kan een gevoel van onveiligheid, angst en/of ongerustheid met zich meebrengen.
Daarom werken we steeds nauw samen met resident, familie en arts. We betrekken iedereen actief als gesprekspartner wanneer we vrijheidsbeperkende maatregelen afbouwen.
We garanderen een continue luisterend oor en bereidheid om al uw vragen en/of bekommernissen te bespreken.

Expertise para title
Wat zal er concreet gebeuren?
Expertise para desc

In de loop van 2018 zullen we alle vrijheidsbeperkende maatregelen geleidelijk verder afbouwen binnen onze woonzorgcentra.

We zijn ontzettend trots op onze 3 huizen volledig zonder fixatie sinds 1 april 2018!