Behoud gerust uw huisarts in uw nieuwe thuis | Armonea Overslaan en naar de inhoud gaan

Behoud gerust uw huisarts in uw nieuwe thuis

Short description

De relatie met uw huisarts is voor u én dus ook voor ons van onschatbare waarde. Uw dokter kent uw gezondheid immers als geen ander. Bovendien is uw arts meestal ook al jarenlang uw vertrouwenspersoon. Natuurlijk mag u die dus behouden, als u bij Armonea komt wonen.

Description

Uiteraard bestaat er voor elk van onze bewoners wel een elektronisch zorgdossier, waarmee een willekeurige dokter zich hun medische historiek kan eigen maken. Maar niemand kent uw gezondheid zo goed als uw huisarts. Vandaar dat deze geneesheer u zeker mag blijven opvolgen, wanneer u bij ons intrekt.

Onze expert op het gebied
Sonja Sommeryns

080093430

Externe links
Expertise paragraphs
Expertise para title
Voor een adequate verdere opvolging
Expertise para desc

Dat u uw huisarts kunt behouden, is de beste garantie voor een vlotte verdere medische opvolging. Er moet geen overdracht plaatsvinden, geen nieuwe vertrouwensrelatie worden aangeknoopt ... Ook voor de familie is dit vaak een geruststelling. Werken we voor het eerst met de dokter samen, dan overleggen we met hem of haar voor een optimale samenwerking. Zo ontvangen we de huisarts het liefst tijdens de kantooruren, zodat de hoofverpleegkundige indien nodig inlichtingen kan verschaffen.

Expertise para title
Nauw betrokken bij de zorgplanning
Expertise para desc

We nodigen de dokter ook uit op het multidisciplinaire overleg. Daarbij bespreken we de benodigde zorg samen met de hoofdverpleegkundige, de ergotherapeut, andere medische verantwoordelijken én de bewoner zelf. Dat vinden we cruciaal: we willen immers niets boven zijn hoofd beslissen. De voorgestelde therapie moet ook door de inwoner goedgekeurd worden. Net als thuis staat inspraak in de zorg centraal.

 

Expertise para title
Toch een nieuwe huisdokter?
Expertise para desc

Soms kan een huisarts toch niet mee komen, bijvoorbeeld omdat hij of zij met pensioen gaat of omdat de nieuwe thuis van de bewoner te veraf is. Dan staat het u uiteraard helemaal vrij een nieuwe huisarts kiezen. Indien gewenst, zoeken we daarbij samen naar een passende oplossing. Want uw gezondheid is onze grootste zorg.