U bent hier

Werelddag dementie

 

“Persoonsgerichte zorgvisie op

dementie zorgt voor heel wat winsten”

 

 

Interview van Pascale Myncke - Kennis- en ervaringscentrum Anahata
Via een aangepaste leefomgeving, een zinvolle dagbesteding en het verhogen van de competenties van onze medewerkers kunnen we een kwaliteitsvolle dementiezorg aanbieden en zelfs het degeneratievedementieproces vertragen.

 

Wat houdt een persoonsgerichte zorgvisie in?

“De meeste woonzorgcentra richten zich vooral op hun medische taken. Voor wat betreft dementie komt dat erop neer dat ze zich enkel specifiëren in de stoornis op zich, en niet zozeer in alles wat er rond hangt. Op die manier worden deze senioren haast vereenzelvigd met hun ziekte. Een persoonsgerichte zorgvisie heeft daarentegen als doel om senioren in hun totaliteit te blijven zien.” “We kijken naar de individuele capaciteiten van de persoon en trachten daar dan via een multidisciplinair overleg op in te zetten. Iedere dag is anders omdat we in onze dagelijkse activiteiten volledig meegaan in hoe bewoners zich voelen en waar ze behoefte aan hebben, ook wat betreft het tempo van deze activiteiten. We baseren ons zo veel mogelijk op de gewoontes, interesses en het levensverhaal van ieder individu. We ondersteunen waar nodig en stimuleren waar mogelijk. Onze psycholoog steunt daarnaast ook de familie tijdens dit traject.”

 

Hoe spelen jullie in op het specifieke gedrag van ouderen met dementie?

“Personen met dementie voelen zich vaak angstig en onveilig, maar zijn niet altijd in staat om dat te uiten via taal. Om duidelijk te maken dat iets in hun omgeving hen stoort, gaan ze dat eerder tonen aan de hand van bepaalde gedragingen zoals dolen, roepen, enz. Men heeft het vaak over ‘moeilijk gedrag’, maar wij praten liever over ‘onbegrepen gedrag’. Daarbij leggen we het probleem niet langer bij de persoon in kwestie.” “In sommige woonzorgcentra wordt fysieke en soms chemische fixatie gebruikt om ‘moeilijk gedrag’ te stoppen, maar wij voeren een fixatie-arm beleid. Onderzoeken hebben immers aangetoond dat vrijheidsbeperkende maatregelen nefast zijn. In plaats van fixaties trachten we de achterliggende reden van dat gedrag te doorgronden en de nodige aanpassingen te doen in de zorgomkadering, zodat de persoon in kwestie vanzelf rustiger wordt.”

 

Hoe slagen jullie erin om ieder individu persoonlijk te benaderen?

“Nog voor een bewoner bij ons komt wonen, hebben we meerdere gesprekken met de toekomstige resident en de mantelzorgers. Zo identificeren we niet enkel de individuele noden, interesses en gewoontes van de nieuwe bewoner, maar kunnen we ook de mantelzorgers vertrouwen geven en geruststellen. Op die manier kunnen we er samen alles aan doen om het de bewoner zo aangenaam mogelijk te maken. Deze voorbereiding vraagt aanvankelijk dus heel wat werk, maar het levert ook wel echt resultaten op.” “Uiteraard is ook de opleiding van onze medewerkers cruciaal. Zij moeten mee zijn in onze visie en moeten leren om te observeren wat het e.ect is van hun gedrag en van de omgeving op de bewoner. Ook de leefomgeving is trouwens ontzettend belangrijk. Daarom hebben we ons dementievriendelijk woonzorgcentrum zodanig ingericht dat de mensen er zich echt thuis voelen.”

 

Hoe ziet de inrichting van zo’n dementievriendelijk woonzorgcentrum eruit?

“Iedere bewoner heeft een persoonlijk ‘kastje’ voor de deur van zijn of haar kamer hangen, met daarin enkele persoonlijke spullen. Op die manier vinden ze beter de weg terug naar hun kamer. Deuren die niet belangrijk zijn voor hen hebben een onopvallende kleur. De gemeenschappelijke leefruimte heeft daarentegen een uitnodigende kleur en beschikt over een open keuken waar de ouderen - indien gewenst - kunnen helpen bij het bereiden van de maaltijd of het afwassen.” “De warmte en intensiteit van het licht in de leefruimte en de gangen wordt dan weer aangepast aan het tijdstip van de dag. Deuren van toiletten of badkamers hebben een duidelijk label met zowel een opschrift als een a.eelding. Ook de tuin kreeg een speciale inrichting, met onder meer bewegingstoestellen, een waterval en afgeronde vormen die de dwalende bewoner altijd terug naar de juiste plek leiden. Er is ook tuingereedschap ter beschikking voor de ouderen die graag tuinieren.”

 

Wat is het resultaat van deze aanpak?

“Via een aangepaste leefomgeving, een zinvolle dagbesteding en het verhogen van de competenties van onze medewerkers kunnen we een kwaliteitsvolle dementiezorg aanbieden en zelfs het degeneratieve dementieproces vertragen. Ook ervaren de bewoners zo een hogere levenskwaliteit en zelfwaarde. Het personeel van het woonzorgcentrum kan dan weer aangenamer werken. Ook mantelzorgers en familieleden merken al snel de positieve impact.” “We zien dus dat de persoonsgerichte zorgvisie op dementie voor heel wat winsten zorgt. Daarom implementeren we deze visie nu ook in alle andere woonzorgcentra van Armonea. Woonzorgcentrum Tillens zal daarbij blijven fungeren als de voortrekker van nieuwe onderzoeken en innovaties.”

 

 

Artikel van Joris Hendrickx (redactie.be@mediaplanet.com)

Terug naar overzicht